EU-möte

Jag har varit i Köpenhamn sedan i söndags på EU-möte. Cosac heter det och är ett möte där parlamentariker från alla EU-länders parlament samt Europaparlamentet för att diskutera frågor. På agendan var främst Singel market act i fokus för diskussionerna. Danmark passar också på att lyfta miljöfrågorna under mötet. Det danska ordförandeskapet är nog viktigt för EU, de är tydliga och håller ordningen. De började med att säga innan debatterna började talartid 2 minuter. Eventuellt kan de minskas om fler vill tala. Inga fler yrkanden efter lunch. För allt måste översättas och kunnna behandlas. Jag tycker vi har haft bra diskussioner men väldigt tydligt att Europaparlamentarikerna vill att parlamentet bestämmer allt. Jag tror det är en fördel av även de nationella parlamenteten känner ansvar för EU-frågorna.

Förutom tydlighet under debatterna så har Danmark hållit en hög miljöprofil och serverar bara kranvatten. Spar massa pengar och har man bra vatten så varför inte!

Det har varit flera kommissionärer på plats. Barroso kom och höll tal samt hade en diskussion med oss parlamentariker.

Carl B Hamilton frågar Barroso om skriftliga frågor från nationella parlamenteten till Kommissionen. Han är inte positiv utan sa det hade tillräckligt att göra och att det inte är rätt väg att stärka de nationella parlamentens makt.

Danska statsministern Thorning-Schmidt höll etr bra tal och var tydlig att alla gar ett eget ansvar för sin ekonomi, engeriförsörjning men det finns många frågor där de är en styra att vi samarbetar.

Andra kommissinärer som talade var Michel Barnier som talade om tjänstedirektivet, Janez Potocnik som talade om miljösatsningar inom EU och förhållande till klimat toppmöte i Rio. Samt Neelie Kroes som talade om den digitala markanden.

Var social, dela med dig!
, ,