Studiebesök i Eskilstuna och jag får besök i riksdagen

Maj är verkligen en intensiv månad och som det ser ut blir även juni det. I måndags var jag på studiebesök i Eskilstuna, jag är fadder för Sörmland och gjorde ett studiebesök på vårdcentralen och satt också i debatt om hatbrott arrangerat av KD under SpringPride. Studiebesöken på Vårdcentralen city som har blivit HBT-certifierad var mycket intressant. Debatten om hatbrott kunde pågått mycket längre för det fanns så mycket att tala om, läs om den här.

Jag var glad jag hamnade på framsidan av Eskiltuna kuriren dock har allt för många skämtat om att min bild och ovan rubrik verkade passa ihop mer än den under. Jag bjuder på den! ,-) 

 

Igår hade jag två debatter i kammaren; åtgärder mot illegala vapen och  skärp lagstifning mot korruption och mutbrott och idag en om säkerhet i domstolarna.

Kort från dagens debatt:

Ett rättssamhälle kräver fungerande domstolar. Deras uppgifter är att handlägga mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt samt att avkunna dom inom rimlig tid. Det är viktigt att människor känner ett förtroende för rättsväsendet.

Tyvärr är det en verklighet att vittnen eller parter utsätts för våld eller hot. Antalet dömda för övergrepp i rättssak (hot av vittnen) har på senare år ökat. Exempelvis ökade det med ungefär 500 uppklarade fall mellan 2009 och 2010. Antalet anmälda fall var 2011 över drygt 5800. Antalet incidenter ökar i domstolarna. Som exempel kan nämnas att när Malmö Tingsrätt för några år sedan under fyra dagar genomförde säkerhetskontroller så beslagtogs närmare 100 farliga föremål. En rapport från Domstolsverket anger att antalet hot mot anställda fördubblades mellan 2009 och 2010.

2200 rättegångar fick ställas in förra året av denna anledning. Naturligtvis är inte den bristande säkerheten i domstolar den enda förklaringen till detta men det är en viktig del.

Det är med bakgrund av detta som vi ger förslag som har till syfte att stärka säkerheten i domstolarna och skapa förutsättningar för alla som besöker eller verkar i en domstol att känna sig trygga och säkra där. Bland annat föreslås att från och med 1 juli i år ska bli enklare att genomföra säkerhetskontroller i domstolar. Detta är något som efterfrågas av domstolarna själva.

Säkerhet handlar naturligtvis om mer än kontroller såsom information, utformning av lokaler och utbildning men säkerhetskontroller har en särskild betydelse. Det blir nu enklare för domstolar att besluta om att säkerhetskontroller, med exempelvis larmbågar ska få genomföras. Det ska alltså inte införas i alla fall utan precis som idag ska det prövas om säkerhetskontroller är lämpliga. Men det kommer att bli vanligare.

Det är viktigt att pröva om säkerhetskontroll är en lämplig och adekvat åtgärd utifrån den situation som råder för domstolen.

Det kommer självklart att kosta en del pengar. Dels för att genomföra själva kontrollerna men också för att utrusta domstolar på lämpligt sätt. Därför satsar regeringen 15 miljoner extra 2012 och 30 miljoner extra 2013.

Varken Socialdemokraterna eller Vänsterparitet har avsatt extra medel för det de föreslår idag. Det är lätt att vilja göra mer men vi har budgetramar att förhålla oss till, något som också Finansutskottet var mycket tydliga med i det ena yttrande som de lämnade till justitieutskottet. Finansutskottet betonar att nya utgifter för staten alltid föregås av en grundlig beredning av regeringen och utgiftspåverkande beslut fattas inom ramen för den ordinarie budgetprocessen.

 Utöver detta har det blivit en del media, dels utifrån det studiebesök jag gjorde och den debatt jag satt i måndags i Eskilstuna men också med anledning av att Azerbadzjan ordnar Eurovision Song Contest. Jag har uttalat mig om Eurovision Song Contest och om MR-kräkningarna i Azerbajdzjan i Nyheter24 

– Det är skillnad på Eurovision och VM. I Eurovision har man ändå vunnit en tävling och får därför hålla i det. Det är skillnad mot när man inom sporten kan välja vilket land som helst och så väljer man Vitryssland. Men jag tycker absolut att man ser en ökning. För de här länderna är det en fjäder i hatten, då gäller det att det inte sker på deras villkor.

Idag har Akrom gjort Opetation Dagsverket hos mig i riksdagen. Jag gör studibesök men det är också bra låta intresserade göra studiebesök i det politiska livet. Vi talade bland annat om situationen i Tensta och om sommarjobb för unga. Imorgon EU-nämnden så nu blir det läsa handlingar, har nog på Eurovision Song contest i bakgrunden.

Var social, dela med dig!
,