Begagnade varor på nätet

På senaste tiden har man kunnat läsa mycket om både att stöldgods säljs på nätet och att folk som inte fått pengar vid försäljning osv.

Jag uttalar mig om Rikspolisstyrelsens rapport de presenterade för några veckor sedan där de säger dels att de kommer se över hur polisen i hela landet jobbar dels är de tydliga att den lagstiftning som finns på området int ger dem rätt redskap. De är tydliga att lagen behöver moderniseras och uppdateras.

Jag tycker det är bra att rikspolisstyrelsen tagit fram denna rapport. Visar att de ser över hur polisen jobbar ute i landet men också att vi politiker tar till oss av att de som brottsbekämpande myndighet inte känner dagens lagstiftning ger dem rätt redskap. En effektiv tillsyn av handeln med begagnade varor är ett viktigt instrument för att polisen ska kunna ingripa mot handel med stöldgods.

Jag uttalar mig till Svt.

KD: Det här måste prioriteras

Handeln på nätet går under näringsdepartementets ansvar men Caroline Szyber (KD) som är ledamot i justitieutskottet tycker att frågan behöver uppmärksammas från fler håll.

–Vi tycker att det är viktigt att vi lyssnar på Rikspolisstyrelsens synpunkter eftersom de ligger under oss. När de säger att dagens lagstiftning inte ger dem de verktyg de behöver för att sätta dit de som säljer stulna varor så är det viktigt att vi för en dialog att det här måste prioriteras, säger hon.

Var social, dela med dig!