Ny skolpolitik

Det pågår mycket politikutveckling nu, ja jag tror i alla partier men jag vet det sker i mitt. Ett av områderna är utbildningspolitiken. För två veckor sedan kom skolgruppen som ledas av min riksdagskollega Annika Eclund med några bra förslag. Läs hela artikel på Brännpunkt.

En skola i toppklass är en förutsättning för att Sverige som nation ska stå sig väl även i framtiden. Alliansregeringens reformer inom skolan kommer att få effekt. Vi ska tålmodigt fullfölja en politik med målet att återupprätta skolan som kunskaps- och bildningsinstitution.

Det vore nu förödande att inskränka friheten att välja skola, en linje vissa driver. Föräldrar och elever måste kunna välja bort en skola som inte fungerar, oavsett om skälet är mobbning, pedagogisk inriktning, lärarnas bemötande eller något annat. Ett skolsystem som medger valfrihet och mångfald kan under rätt förutsättningar vara kvalitetsdrivande.

Det finns starka rättviseargument för fritt skolval. Det är betydligt lättare att välja skola än att välja bostad i det område där den bra skolan ligger. Fritt skolval leder dock inte per automatik till en bra och rättvis skola. För att uppnå detta behöver vi förbättra skolsystemet på ett antal punkter:

1. Bättre förutsättningar att göra informerade val. Skolverket har databaser där skolor kan jämföras med avseende på vissa nyckeltal och resultat. Databaserna är dock underutvecklade och okända. Skolverket bör få i uppdrag att utveckla denna tjänst och samtliga kommuner bör i god tid inför skolstart informera alla föräldrar om denna tjänst.
2. Ersättningssystem som styr mot kvalitet. Mer pengar ger inte per automatik en bättre skola. Det är snarare så att det är dyrt att ha en dålig skola. Vi vill utreda möjligheten att komplettera skolpengsmodellen med ett system där skolor också får ersättning utifrån hur bra de lyckas förbättra elevernas resultat på kunskapsprov.
3. Det är de dåliga skolorna som är problemet, inte de bra. Det viktiga är att lyfta de svaga skolorna, inte att hålla tillbaka de bra. De riktigt dåliga skolorna som är mycket svåra att förbättra, ska Skolinspektionen fatta beslut om att stänga.
4. Stävja betygsinflationen. Om betyg får användas som konkurrensmedel riskerar det skapas en press uppåt på betygen. Ökad användning av externa examinatorer och nationella prov i fler ämnen kan bidra till att stävja tendenser till betygsinflation.’

Höja läraryrkets status, förbättra ledarskap och organisation och att återupprätta en utbildningstradition med klassiska kunskaps- och bildningsideal som grund är några av de frågor vi arbetar med i den kristdemokratiska arbetsgruppen för att stärka den svenska skolan.

Var social, dela med dig!
, , ,