Domstolarna blir säkrare

Skriver med Alliansen i GT , Arbetarbladet, Helsingborgs Dagblad, Västerviks tidningen, Norrbottens kuriren, Norran, Trelleborgs Allehanda, Folkbladet, Piteå-tidning, Ekurriren, Folkbladet vad vi gör för att öka säkerheten i domstolarna.

Alliansregeringen satsar på att stärka hela rättskedjan. Vi vet att om vi ska få ett tryggare samhälle måste alla funktioner i rättsstaten hålla hög standard.

Att brott kan utredas med hjälp av fler poliser och skickliga åklagare är viktigt. Här har vi gjort viktiga förstärkningar även om polisen ännu inte kan leverera efter sin bästa förmåga. Säkra och effektiva domstolsprocesser – rättegångar – är även de centrala för rättsstaten. I dag är de allra flesta rättegångar öppna. Detta är något vi ska vara stolta och värna samtidigt som det är uppenbart att säkerheten måste förbättras. Det finns ett klart samband mellan säkerhetsnivån och förtroendet för domstolarna.

Tyvärr är det en verklighet att vittnen eller parter utsätts för våld eller hot. Antalet dömda för övergrepp i rättssak (hot av vittnen) har på senare år ökat.

Antalet incidenter ökar i domstolarna. Som exempel kan nämnas att när Malmö Tingsrätt för några år sedan under fyra dagar genomförde säkerhetskontroller så beslagtogs närmare 100 farliga föremål.

En rapport från Domstolsverket anger att antalet hot mot anställda fördubblades mellan 2009 och 2010. Sveriges Radios ekoredaktion rapporterade för ett tag sen om att antalet inställda rättegångar på grund av att åtalade eller vittnen inte dyker upp fort-sätter att öka.

Enligt Domstolsverket är det en ökning med över 75 procent jämfört med för fem år sedan. 2 200 rättegångar fick ställas in förra året av denna anledning. Naturligtvis är inte den bristande säkerheten i domstolar den enda förklaringen till detta men det är en viktig del.

Det är mot bakgrund av detta som det, från och med den 1 juli i år, blivit enklare att genomföra säkerhetskontroller i domstolar. Detta är något som efterfrågas av domstolarna själva. Säkerhet handlar naturligtvis om mer, men säkerhetskontroller har en särskild betydelse.

Det blir nu enklare för domstolar att besluta om att säkerhetskontroller, med exempelvis larmbågar. Det ska alltså inte införas i alla fall, utan precis som i dag ska det prövas om säkerhetskontroller är lämpliga. Men det kommer att bli vanligare.

Detta kommer självklart att kosta en del pengar. Därför satsar regeringen 15 miljoner extra 2012 och 30 miljoner extra 2013. Alliansregeringen fortsätter att arbeta för ett tryggare Sverige.

Läs hela artikeln här.

Var social, dela med dig!
,