Intensifiera kampen mot nätdroger

Skriver i bland annat Norran, Trelleborgsallehanda och Kristianstadsbladet med partikollegorna i Lagkommittén Tuve Skånberg och Otto von Arnold om att polisen måste intensifiera arbetet mot nätdroger. Det är viktigt med ett brottsförebyggande arbete som börjar hemma vid köksbordet, en fungerande lagstiftning och rätt redskap för polisen och sen måste posten och Tullen göra vad de kan för att försvåra införsel.

Niondeklassarnas alkoholkonsumtion var rekordlåg under 2011. Samtidigt kan vi konstatera att det är fler som använder narkotika. Denna utveckling måste brytas. Bland gymnasieeleverna uppger 20 procent av pojkarna och 14 procent av flickorna att de har prövat narkotika.

Försäljning av droger via nätet håller på att ta över en stor del av droghandeln. Via nätet sker också försäljning av ”nya” droger, både sådana som blivit narkotikaklassade och sådana som ännu inte har blivit det.

Sedan 2011 har polisen, tack vare alliansregeringen, fått ökade befogenheter att beslagta produkter som misstänks vara narkotikaklassade eller hälsofarliga. Tidigare kunde säljarna kringgå detta genom att ändra någon liten substans i preparatet. Dessa nya regler är ett viktigt verktyg i arbetet att inte alltid ligga långt efter dem som tillverkar, säljer och distribuerar droger.

Varje vecka upptäcks en ny substans i EU. Nätbutiker som säljer droger i gråzonen har ökat till nära 700 under förra året. Nya rapporter från sjukvården är illavarslande. Som exempel hade Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg förra året ingen patient som tydligt kunde kopplas till de nya nätdrogerna. I år har det hittills kommit in fyra ungdomar med nätdroger i kroppen till intensiven.

Det är för oss uppenbart att det behövs insatser på flera olika plan. Det förebyggande arbetet där vi var och en tar vårt ansvar för att upplysa om alla drogers skadeverkningar är viktigt. Vi måste prata om droger hemma runt köksbordet.

När det gäller de nya drogerna, som säljs via nätet, är dessutom okunskapen om dess effekter mycket stor. Det gör att de är svåra att dosera vilket naturligtvis ökar riskerna för allvarliga konsekvenser.

Polisen måste ha rätt redskap och här måste lagstiftning och polisens organisation följa med i utvecklingen. Regeringen har också infört möjligheten att drogtesta personer under 15 år och detta verktyg ska också används. Att tidigt upptäcka och hjälpa den som har börjat använda droger är ju något vi gör för allas skull – inte minst den enskilda personen.

Våra barn och ungdomar är det viktigaste vi har. Vi som är vuxna måste göra allt vi kan för att bryta den negativa utveckling vi ser. Våra storstäder riskerar annars att ännu mer följa trenden i andra länder och våra småstäder tenderar att följa våra storstäder.

Läs hela artikeln här.

Var social, dela med dig!
, , , ,