Hur mår rättsstaten Sverige?

Skriver med Alliansen i justitieutskottet om rättsväsendet i Piteå tidning, Expressen/GT,  NorranVästervikstidning, Folkbladet.

Jämfört med de flesta andra länder ligger vi ganska bra till. Allmänheten har högt förtroende för polis och domstolar. Sverige hamnar på första plats i världen när det gäller fyra av åtta kvalitetsmått på rättsstaten, enligt en aktuell granskning av organisationen World Justice Project. Men vi är inte nöjda. Alltför många människor utsätts i dag för brott i vårt land, och det är de redan utsatta människorna som drabbas värst. Det är särskilt för dessa människors skull vi måste fortsätta satsa på det svenska rättsväsendet.

Sverige ska vara ett tryggare land att leva i. I år ökar Alliansregeringen resurserna till rättsväsendet med drygt 1,5 miljarder kronor. Totalt har vi höjt anslagen till polis och rättväsende med över tio miljarder kronor sedan vi tillträdde 2006.

Detta gör det möjligt för Sverige att nu ha fler poliser i tjänst än kanske någonsin tidigare. I dag bidrar 20 000 poliser till att förebygga och utreda brott och skapa trygghet på gator och torg. Polisen får i år över 350 miljoner kronor i ökade anslag, utöver kompensation för höjda löner och priser. Även åklagarväsendet, domstolarna och kriminalvården får ordentliga resursförstärkningar.

Vi kommer att noga bevaka att de ökade resurserna också ger resultat. Det finns mer att göra för att skapa ett effektivare rättsväsende. Ett led i detta är att skapa en samlad nationell polismyndighet från 2015. I Alliansens Sverige ska det vara jobbigare än någonsin att vara kriminell. Polis och åklagare ska fördjupa sitt samarbete med skatte- och tullmyndigheter, kronofogden, Försäkringskassan och andra myndigheter för att täppa till möjligheten att livnära sig på brott. Vi har gjort det lättare att beslagta svarta pengar och alla de bilar, guldsmycken eller andra ägodelar som köpts för inkomster från brott.

Den bästa brottsbekämpande insatsen är att förebygga brottet. Det stora brottsförebyggande arbetet görs genom en bra politik för jobb, skola, integration och ett starkt föräldraengagemang. Ungdomar i riskzonen behöver snabbt fångas upp och få hjälp i en ofta trasig tillvaro. Regeringens satsningar har skapat bättre förutsättningar för att bekämpa brottsligheten. Den nationella trygghetsundersökningen visar att människor känner sig allt tryggare. Antalet personuppklarade brott har också ökat.

Med ökade anslag och ökat fokus på effektivitet ger Alliansen möjligheter till förbättrad brottsbekämpning och ett tryggare Sverige.

Var social, dela med dig!
,