Polisen måste lösa fler bostadsinbrott

I tisdags skrev jag på Brännpukt och skickade ut pressmeddelande. kristianstadsbladets ledare och Dagens juridik skriver om förslagen.

Caroline Szyber, KD, släpper nya förslag för att motverka bostadsinbrott
 
Att någon ska bryta sig in i ens hem är det brott som människor oroar sig mest för. Varje år anmäls nära 30 000 bostadsinbrott. Antalet brott har ökat de senaste åren – och bara fyra procent av brotten klaras upp. Därför presenterar jag i dag ett antal förslag för att motverka bostadsinbrotten.
 
Det säger Caroline Szyber, riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson för Kristdemokraterna.
 
– Polisens bör tydligare prioritera brott som drabbar människor i vardagen. Fler brott måste klaras upp och handläggningstiderna behöver bli kortare. Särskilda åtgärder från polisens sida ska göras där risken för inbrott är särskilt stor, säger Caroline Szyber.
 
– Inbrottstjuvarna ingår ofta i olika typer av kriminella nätverk. Genom att bekämpa den organiserade brottsligheten kan vi minska antalet bostadsinbrott. De kriminella ligorna rör sig över stora områden, även över nationsgränserna. Därför bör eventuella hinder för samarbete både inom polisen och gentemot andra aktörer ses över, säger Caroline Szyber.
 
– Inbrottstjuvar är i regel återfallsförbrytare men döms i allmänhet bara för enstaka brottstillfällen, även om det finns bevisning för fler likartade brott. Detta går inte hand i hand med det allmänna rättsmedvetandet. En person som begår ett flertal likartade brott borde dömas till maxstraffet eller ett strängare straff än vad som kan utdömas för varje enskilt brott av samma slag.

Läs hela inlägget här.

Jag vill också rekommendera förordet av partisekreterare Acko Ankarberg-Johansson som sätter ord på många av de känslor man känner efter ett inbrott. 

Jag har drabbats av inbrott. Före inbrottet var det alltid lugnt och skönt att få stiga innanför den egna dörren. Efter inbrottet blev det annorlunda. Mitt hem blev istället en plats som jag måste kolla igenom varje dag när jag kom hem innan jag kunde känna mig trygg. Hade någon brutit sig in? Känslan av otrygghet fanns kvar en lång tid efter inbrottet.

En del har likt mig drabbats av inbrott, andra känner sig otrygga eftersom vi vet att inbrott förekommer och inte minst villainbrotten ökar. En utveckling som måste brytas. Det krävs åtgärder som förhindrar att brott sker.

Alla människor har ett personligt ansvar för sina medvetna handlingar. Omgivningen har samtidigt en skyldighet att visa civilkurage och stödja varje person att göra det rätta. Det viktigaste sättet att bekämpa brottslighet är genom förebyggande insatser.

Detta inlägg handlar om en viktig trygghetsfråga. Riksdagsledamot Caroline Szyber som är Kristdemokraternas talesperson i rättsfrågor har skrivit inlägget. Det har inte behandlats av något beslutande organ.

ACKO ANKARBERG-JOHANSSON

Partisekreterare

Var social, dela med dig!
, ,