För en diktatur är idrott = politik

”Idrott är inte politik” säger ishockeyförbunden. Jag håller inte med. Det gör inte EU:s ministerråd heller och gjorde något så ovanligt som att uttrycka det explicit. Det är en viktig markering för att få även idrottsvärlden att förstå att för en diktatur är idrott i allra högsta grad politik.

Jag var valobservatör i december 2010 i presidentvalet i Vitryssland och såg på nära håll det omfattande valfusket och regimens våld mot oppositionella. Jag har sedan dess med stor oro följt utvecklingen. Lukasjenko-regimen har isolerat landet allt mer. Vitryssland präglas sedan dess av bristande rättssäkerhet, förenings -, press-, och yttrandefrihet. All den verksamhet som inte är direkt kopplad till staten, eller under statlig kontroll uppfattas som ett hot.
Ytterligare ett idrottsevenemang i en ytterligare en diktatur. Om några veckor står Vitryssland värd för ishockey-VM. Jag och många med mig hade hoppats på en bojkott och att ishockey-VM hade flyttats. Diktaturer blir inte automatiskt bättre för att de fått anordna ett idrottsevenemang. I fallet Kina, skedde några förändringar för syns skull i samband med OS, men reella förändringar i landet uteblev. Ryssland fick mersmak och kör nu stormaktsspel med Ukraina. Omvärlden ger felaktigt regimer legitimitet genom att de får anordna stora internationella idrottsevenemang.

Många har engagerad sig för att få hockey-VM flyttat, bland andra hockeylegenden Peter Stastný – numera europaparlamentariker. Frågan har till och med diskuterats på högsta nivå i EU, nämligen i ministerrådet. EU:s utrikes- och försvarsministrar gjorde något mycket ovanligt, nämligen nämnde ett enskilt idrottsevenemang i sina slutsatser för mötet. ”Med bakgrund av hockey-VM 2014 kommer EU att hålla det internationella och de nationella ishockeyförbunden informerade om sin djupa oro över bristen på respekt för mänskliga rättigheter i Vitryssland”, skriver rådet i ett uttalande. Det får sägas vara exceptionellt att ett ministerråd så tydligt lyfter fram vikten av att ett idrottsförbund håller sig informerat i fråga om MR-situationen i ett land. Utifrån detta borde svenska hockeyförbundet gå i främsta ledet och uppmana de andra hockeyförbunden att bojkotta eller flytta hockey-VM, ett mästerskap som redan nu är en propagandafest för Europas sista diktator.

Frågan som alltjämt är aktuell är om Svenska ishockeyförbundet ska ändra sin ståndpunkt gällande att Vitryssland ska få ordna ishockey-VM 2014. Tidigare har deras linje varit att alla krav de ställer är uppfyllda. De har sagt att de ska se vidare på frågan om krav på visum. Idag är det många som inte får visum till landet, exempelvis har journalister och riksdagsledamöter blivit nekade. Enligt Svenska ishockeyförbundets etiska riktlinjer ska idrottsarrangemang inte anordnas av ett land som har sanktioner riktade mot sig. Sverige kan inte bara tala människa rättigheter och demokrati utan också idrottsrörelsen måste markera. Jag förstår inte dem som säger att idrott och politik inte har något samband. Vi får inte medverka till att totalitära diktaturer får den fjäder i hatten det innebär att arrangera denna typ av stora internationella idrottsevenemang.

Caroline Szyber (Kd), riksdagsledamot och valobservatör i presidentvalet 2010, styrelseledamot Kic

Var social, dela med dig!
,