Dags utreda anonyma vittnen

321116_263292057040221_172634566105971_661079_270718143_nJag har på senaste tiden fått flera frågor om hur vår rättspolitik skiljer sig från andras. Dels tycker jag att vi har ett tydligare brottsofferperspektiv, fokus på det personliga ansvar och att se vikten av civila samhället.

Våra viktigaste frågor inom rättsväsendet är generellt att öka rättsväsendets effektivitet så att fler anmälningar leder till uppklarade brott och fällande dom. Vi vill också se särskilda åtgärder för att öka insatserna mot unga lagöverträdare, organiserad brottslighet och sexuella övergrepp.
Vi vill att unga ska få en särskild hantering i rättsväsendet så att varje brott prövas . För barn under 15 år vill vi bl a införa en barnbrottsnämnd, och vi vill se tidigare och tydligare insatser mot unga kriminella där socialtjänst och rättsväsende snabbare hanterar fall där unga är inblandade. Fler unga ska kunna dömas till ungdomstjänst med direkt koppling till brottet.

Vi vill stärka kampen mot grov organiserad brottslighet, bl a genom att införa möjligheten att i vissa fall vittna anonymt, samt skärpa minimistraffen för narkotika- och vapenbrott så att ”brottskalkylen” försämras för yrkeskriminella. Vi vill också införa förbud mot medlemskap i kriminella gäng.

Om jag ska ge en tydlig exempel som också varit uppe i debatten där vi inte tycker lika, inte ens helt eniga i Alliansen så är det frågan om anonyma vitten. Som jag varit ute i en del.

Var social, dela med dig!
,