Kryssa en kvinna

Inför valet den 14 sept är 2/3 av förstanamnen män och endast 1/3 kvinnor. 6 procent sämre än till valet 2010. Den 25 maj är det Europaparlamentsval – här är fördelningen än sämre, endast 1/3 av ledamöterna är kvinnor. UN Women Sverige driver därmed kampanjen #kryssaenkvinna – bra initiativ. Det är genom uppmuntran och att lyfta fram varandra vi får fler kvinnor – inte genom att kvotera. Så varför ska man få kryssa en kvinna? Så #kryssaenkvinna #kryssaszyber

1) Hälften av befolkningen är kvinnor vilket ännu inte syns runt beslutsborden. Varannan damernas på lista har bidragit till att öka antalet kvinnor runt beslutsborden men det är fortfarande en bit till 50/50. Kryssa en kvinna möjliggör för kvinnor att ta denna plats.

2) I valet till Europaparlamentet är fred, miljö och jämställdhet viktiga frågor där kvinnor har ett perspektiv som behöver komma fram för att verklighetsförankrade beslut ska kunna tas. I de andra valen så berörs kvinnor ofta mer direkt än män av besluten som fattas där. Kollektivtrafiken – den används mer av kvinnor då män i större utsträckning långpendlar med bil/flyg. Barnomsorg – kvinnor tjänar ofta mindre än männen vilket gör att de ofta är den som får stanna hemma om det inte finns tillgång till barnomsorg. Arbetsmarknad – de kan synliggöra så kallade kvinnliga jobb , vilket skett via RUT som gett kvinnor möjlighet att ta betalt för det de gör. Rättspolitisk – kvinnliga politiker behövs inom rättspolitiken där det utformas en politik kring brott som framför allt drabbar kvinnor. Sexualbrott, våld i nära relationer och vårdnadstvister är bara några exempel.

3) Stärkande av kvinnliga nätverk. En kvinna som väljs har nätverk som behövs för att t.ex kvinnliga erfarenheter ska få ett värde. Avsaknaden av nätverk är en av orsakerna till att få kvinnor finns i t.ex. olika börsstyrelser.

Var social, dela med dig!