Nämndemän första av flera debatter

Jag satt i nämndemanna utredningen, i den politiska referensgruppen, den var uppe för debatt tidigare i vår och debatten kommer upp igen. Nedan mitt anförande

Fru talman! En vanlig medborgare besöker en domstol i genomsnitt en gång i livet. För många, både bland parter och vittnen, är det en ovan situation att uppträda i en domstolsförhandling, och det upplevs ofta som pressande. Antalet inställda rättegångar ökar också, framför allt för att åtalade eller vittnen inte dyker upp. Många har sagt att det beror på en rädsla till exempel för att bli fotograferade i väntrummet, och enligt Domstolsverket har privatpersoners fotografering utanför rättssalen i flera fall lett till oordning, en hotfull stämning och till och med våld. Det är mycket allvarligt. Vi kristdemokrater tycker att man ska titta vidare på möjligheten att utöka fotoförbudet till tingsrätters väntrum. I dag när var och varannan person har en mobilkamera är det lätt att ta och skicka en bild, vilken kan användas för utpressning. Den teknik som fanns när lagarna skrevs såg helt annorlunda ut än de tekniska möjligheter som finns i dag. Domstolsverket vill också att man tittar vidare på en översyn av fotoförbudet, och Justitiedepartementet har tillsatt en utredning. Det är vi glada för. Den pågår, och resultatet presenteras i sommar. Allt och inget har debatterats, kan man väl säga – förutom att det har varit ett fokus på nämndemän, vilket vi också återkommer till i vår. Det jag vill säga när vi ska tala om processrättsliga frågor är att det vi debatterar när det gäller trygga rättegångar inte är en enda sak. Det finns ingen quick fix, utan det gäller att man ser en helhet. Det handlar om alltifrån rätt utformade lokaler till utbildning och samverkan med andra myndigheter. Det handlar också om information – jag tror framför allt att grunden är mer information om rättegångar. Jag skulle till exempel tycka att det vore positivt om det här kunde vara en del i undervisningen. Nu ska vi inte lägga på skolorna ännu mer. Men vi har öppna domstolar, och jag tror att det skulle vara bra om man någon gång under sina år i skolan gick på ett studiebesök. Jag tror att det skulle vara bra inför den dagen då man deltar i en rättegång som vittne, brottsoffer eller kanske till och med gärningsman att ha en ökad kunskap om vad det innebär. Jag kan själv känna, även om jag är jurist, att det är och ska vara en speciell stämning när man går in i rättssalar, som Stockholms tingsrätt där jag har varit. Ofta är tingshusen stora och pampiga. Men jag tror också att det är viktigt att vi är välkomnande och berättar om hur öppna domstolarna är. Jag tror att det vore väldigt bra om det vore större öppenhet och om skolorna också gick dit i större utsträckning än vad man gör i dag. När vi pratar om nämndemän, som vi alla har varit inne på, vill jag börja med att säga att jag tycker att Domstolsverket tog ett steg i rätt riktning när de skickade ut ett brev till alla nämndemän och berättade lite om vikten av olika frågor, bland annat jäv; vi har haft en del tyvärr väldigt kostsamma fall där vi varit tvungna att ta om rättegångar på grund av sådana frågor. Det är viktigt att vi pratar om utbildning. Inom Kristdemokraterna har vi diskuterat nämndemän mycket. Vi landade till och med för några år sedan i att vi ville ha en mer juryliknande domstolsplikt. Precis som att vi tycker att det vore bra om fler elever och medborgare fick inblick i rättsväsendet tyckte vi att det vore bra om alla kunde känna ett litet ansvar och någon gång under sin livstid var en del av den demokratiska och juridiska processen genom att vara nämndeman. Nu är det inte där vi har landat på vårt senaste riksting, men jag tycker att det är positivt att vi har haft en omfattande debatt i vårt parti. Även inom juristkåren kan man väl säga att det är en omfattande debatt. Jag är inte förvånad över att utredningen landade där den landade. Jag satt också i den politiska referensgruppen. Man ska vara tydlig med att det fanns en utredare, en expertgrupp bestående av jurister samt en politisk referensgrupp. Det var bra diskussioner i utredningen, tycker jag, och det var tydligt från början att inte bara vi olika politiska partier såg annorlunda på det här, utan expertgruppen, som till stor del bestod av jurister, hade en annan syn. Det viktigaste tycker jag är att vi diskuterar de här frågorna. Det är bra att justitieministern tillsatte en utredning, så att vi för en gångs skull tar ett helhetsgrepp över nämndemannafrågan. Exakt var vi sedan landar vet inte jag, men jag tror att det är viktigt att det finns en bred enighet. Förutom att nämndemännen i dag är en alltför homogen grupp kan jag tycka att det ibland är ett problem att folk är nämndemän väldigt många år. Man blir nästan som en proffsnämndeman om man började på 70-talet och är nämndeman än i dag, år 2014. Om det nu ska finnas ett medborgarperspektiv i våra domstolar, som tanken var när systemet skapades från början, kan jag säga att den person som har varit nämndeman sedan 1970 fram till i dag nog inte är gemene man, mannen eller kvinnan på gatan. Jag tyckte att utredningen var intressant. Vi kommer att diskutera den längre fram i vår. Jag ser fram emot att få se exakt var vi landar. Men sägas ska att grunden till utredningen var en debatt som vi hade här sent en torsdagskväll när en sverigedemokratisk partiföreträdare sade: Våra nämndemän ska döma som vi vill. Det var säkert en felsägning sent en torsdagskväll, men jag tror ändå att det är viktigt att vi tar med oss detta. Det är lite speciellt att politiska partier utser nämndemän. Ska vi ha det här ansvaret, vilket de flesta partier verkar vara överens om att vi ska ha, är det viktigt att sådana felsägningar aldrig sker och att man tillsammans jobbar för att se till att vi breddar antalet nämndemän och att de speglar befolkningen mycket bättre. Angående diskussionen om fria kvoter eller inte kan jag säga att utredningen har varit tydlig. Tar inte alla vi partier ansvar och ser till att vi får en större bredd på nämndemännen blir det en fri kvot, och det kommer antagligen att gå fort i så fall. Försöksperiod eller inte – det viktigaste är att vi tar med oss att om vi ska ha nämndemannasystemet ska det spegla befolkningen bra mycket bättre än vad det gör i dag. (Applåder)

Var social, dela med dig!