Vanligaste frågan i valstugan – tiggeri

5dar

Skicka en kaxig jurist till Bryssel går in i slutspört!! Paneldebatt, valstuga, debattartikel, dela material, svarat på frågor hos Expressen -check, check, check. 5 dagar kvar #kryssaszyber

Kristdemokraterna värnar om den fria rörligheten för EU-medborgare och deras familjemedlemmar. Rörligheten har positiva effekter för ekonomin och har stor betydelse för jobbtillväxten.

Många lyfter att hemlösa EU-medborgare blivit alltmer synliga på gator och torg under de senaste åren. Många av dessa är rumänska romer. Situationen för romer i Rumänien är en nyckelfråga då många av dem lever i utsatthet och fattigdom. Diskrimineringen av, och fördomarna om romer, är utbredd. Utsattheten, diskrimineringen och fattigdomen gör att många romer har lågt förtroende för de offentliga institutionerna, de saknar ofta identitetshandlingar och registrerar sig inte för att få tillgång till sjukvård, sociala förmåner och utbildning. Rumänien har under perioden 2007-2013 tilldelats stora summor från EU inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik, bland annat för social integration av missgynnade grupper, som exempelvis romer. Rumänien har dock inte lyckats använda medlen och genomförandetakten är låg på grund av brister i förvaltningen och brist på långsiktighet.

Situationen för olika minoriteter i medlemsstaterna är främst ländernas eget ansvar. Men situationen för romerna i Europa kräver att EU ger Rumänien ett temporärt administrativt stöd för integrering och förbättring av romernas situation. Stödet ska vara kopplat till tydliga krav och kan liknas vid det som Grekland fick i samband med den djupa ekonomiska krisen.
Stängda gränser eller förbud löser varken fattigdom eller minskar diskriminering. Istället ska vi sätta hårt tryck på de EU-länder som inte tar sitt ansvar.

Kristdemokraterna anser att det inte värdigt någon människa att behöva tigga. Det är människor som lever i en misär och fattigdom på hemmaplan som vare sig du eller jag riktigt kan begripa. Enskilda personer vars öde är unikt. De ser möjligheten i den fria rörligheten inom unionen att försöka försörja sig i ett annat land. Därför kommer vi fortsätta att aktivt arbeta för romernas situation i Rumänien genom bland annat vår representation i EU och genom bilaterala samtal mellan Sveriges och Rumäniens regering. Vårt svar är därmed ja på din fråga. Situationen för människor som tvingas att tigga går inte att jämföra med om vi tycker det är ”jobbigt” att behöva se dem. Att hjälpa dem genom att sätta press på Rumänien, är vårt medmänskliga ansvar.

Aftonbladet har en bra artikelserie om hur utsatta minoriteter är i Europa – Motståndet
Det gäller att vi förstår att när det är bättre att sitta på gatorna här i Sverige och tigga än att vara i Rumänien då är det fruktansvärt i Rumänien. Romer födds in i ett utanförskap och diskriminering.

Var social, dela med dig!