Familjeperspektiv behövs i kriminalvården

45 dagar kvar till valet och min valrörelse är igång, denna veckan Pride-festivalen, debatter, stå i tält, planera valrörelsen, skriva hel del.

Har idag artikel i Dagen om vikten av familjeperspektiv behövs i kriminalvården. Även interner har rätt till sin familj.

Idag finns det mellan 8 000 och 10 000 svenska barn och ungdomar som har en mamma eller pappa som sitter i fängelse. Vi kristdemokrater vill ge alla barn en ärlig chans till en trygg uppväxt, även om en av föräldrarna sitter bakom galler. Därför föreslår vi att besökslägenheter, med möjlighet till övernattning och med barnvänliga utrymmen, ska finnas på alla fängelser med säkerhetsklass 1 och 2.

Mellan 8 000 och 10 000 svenska barn och ungdomar har en mamma eller pappa som sitter i fängelse. Frihetsberövandet skapar en känslomässig kris eller ett psykiskt trauma hos barnet. Att bli berövad en förälder tillfogar barnet psykisk smärta som kan vara djup och ta sig uttryck i olika symtom. Enligt Barnkonventionen ska kriminalvården särskilt uppmärksamma behov och rättigheter hos barn som har en nära anhörig som sitter i fängelse. Kristdemokraterna föreslår i sin nya rapport om kriminalvården att det ska byggas fler besökslägenheter. Det ska inte underskattas hur tiden inne påverkar relationer till anhöriga på utsidan. Att få träffa sina barn och anhöriga – de människor som har den största möjligheten att påverka en i rätt riktning – är viktigt.

En nära och stabil relation till åtminstone en familjemedlem kan göra mycket för ett barns uppväxtvillkor. För de barn som har en mamma eller pappa som sitter i fängelse behövs en besöks- eller övernattningslägenhet, för att kunna återskapa eller bevara relationen med föräldern. FN:s barnrättskommitté har påpekat att ett barn med frihetsberövade föräldrar har rätt att upprätthålla kontakten med föräldern.

Idag finns på ungefär hälften av anstalterna med säkerhetsklass 1 och 2 besökslägenheter där barn och föräldrar kan umgås, leka, laga mat och titta på TV tillsammans. En del anstalter vill bara använda lägenheterna för dagbesök, vilket vi anser är ett misstag. En intagen befinner sig inte sällan långt ifrån sin hemort och från sin familj. Vid sådana situationer är det viktigt för barnet att ändå kunna träffa sin förälder och att besöket då, p.g.a. reseavståndet, blir under en något längre period. Besökslägenheter med möjligheter till övernattning kan då vara väldigt viktigt. Även barn som har sin förälder på ett häkte eller en anstalt nära hemmet kan ha behov av längre sammanhängande besök under former som efterliknar vardagen.

Det är en utveckling i fel riktning att övernattningslägenheter försvinner. I stället borde denna verksamhet byggas ut. Besökslägenheter, med möjlighet till övernattning och med barnvänliga besöksutrymmen, ska finnas på alla fängelser med säkerhetsklass 1 och 2. Både för barnets skull, men också för den intagnes skull.

Det finns naturligtvis situationer när det av olika skäl inte är lämpligt att barn besöker sina föräldrar i anstalt eller att övernattning sker. Men det är naturligtvis något som måste prövas i varje enskilt fall. Forskning från Sverige och Storbritannien visar att barn till frihetsberövade föräldrar löper statistiskt sett mindre risk att senare själva dömas till fängelse om de under förälderns fängelsetid kunnat upprätthålla kontakten med föräldern. Även samhället har alltså ett intresse av detta. Barnets väl är naturligtvis det viktigaste och går inte att sätta ett absolut värde på.

Caroline Szyber (KD), riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson

Var social, dela med dig!
,