Tydlig politik på våra äpplen

kanel

äpplen

Imorgon söndag kippavandring i Stockholm kl 11.30 på Raoul Wallenbergstorg. Kom och visa ditt stöd! Sen debatt ordnad av Katolskt Forum och Samarbetsrådet för judar och kristna på St:a Eugenia katolska församling, Kungsträdgårdsgatan 12 kl 15-17.30. Den är öppen så välkomna att lyssna!

I ur och skur eller snarare i tropiskt regn kampanjade vi igår och bjöd på kanelbullar. Idag EU-nämnden med statsministern. Kampanj på Bondens marknad i Tessinparken och Karlaplan och sen mitt andra Homeparty denna valrörelse.
Äpplen med tydliga budskap som vi delade idag:
Kvotering är skrutt!
Mosa inte ROT och RUT!
Familjen är kärnan!
Företag ska bära frukt!

Många bra samtal med väljare och många äldre som är positiva till inför en äldreboendegaranti för alla över 85 år.

Vi kristdemokrater sätter de äldres behov i centrum när vi utformar vår äldrepolitik. Många äldre vill bo i sitt eget hem så länge som möjligt medan andra som upplever otrygghet och ensamhet i sitt hem ingenting hellre önskar än en plats på ett äldreboende. Det är inte en orimlig önskan och därför vill Kristdemokraterna att det införs en äldreboendegaranti för alla som är över 85 år gamla. Det innebär att man själv får bestämma och bara vetskapen om att det ska finnas en plats på äldreboende när man upplever att man behöver det kommer att öka tryggheten för äldre.
Sverige är enligt flera internationella undersökningar världens bästa land att åldras i. Vi har en äldreomsorg som enligt OECD är ett föredöme för andra länder att ta efter. Med Kristdemokraterna som ansvariga för äldreomsorgen har vi under de senaste åren fått en nationell värdegrund för äldreomsorgen, självbestämmandet har ökat och vi har gjort stora satsningar på förbättrad kvalitet.
De allra flesta äldre säger sig också vara nöjda med den äldreomsorg de får och ännu fler uppger att de känner sig trygga med omsorgen. Detta enligt den undersökning som Socialstyrelsen genomför på regeringens uppdrag och som förra året besvarades av 140 000 äldre. Men ungefär fyra procent av dem med hemtjänst upplever otrygghet med sin omsorg. Otryggheten ökar också med åldern. Många av dem vill med all sannolikhet hellre flytta till ett äldreboende där det finns större möjlighet till gemenskap och där hjälpen finns närmare till hands.

Var social, dela med dig!
, ,