Intensiv kommande vecka och vikten av att utveckla Rit-avdraget

Intensiv och till viss del oviss vecka (ännu inget tid satt för val av statsminister och regeringsförklaring) men imorgon upprop och tisdag öppnar riksdagen, följ här samt missa inte mig på Twitter https://www.Twitter.com/carolineszyber eller Facebook www.facebook.com/CarolineSzyber eller Instagram – CarolineSzyber

Skriver idag i Entreprenören tillsammans med VD för eLots Christoffer Sundberg och KDU:s Edvin Bernhardsson om varför det är viktigt att utveckla ett Rit-avdrag.

Alla ser vi positivt på den ökande nyttan IT-tjänster och smart teknik medför.

Det är idag inte bara möjligt, utan snarare mer naturligt att boka flygresor via nätet, att betala räkningar på internetbanker eller att hämta information genom en enkel sökning. Detta gäller dock inte alla. Stiftelsen för internetinfrastruktur (IIS) visar i sin årliga rapport ”Svenskarna och internet 2013” att 1,1 miljoner svenskar står utanför internet. Inte bara missar var nionde person i Sverige allt det goda med internet, det medför riktiga problem för vissa. Samtidigt som bankkontor stänger, en allt större del av detaljhandeln flyttar till nätet eller när företagen prioriterar informationsdelgivning via internet istället för traditionella medier, så ökar det digitala utanförskapet för de 1,1 miljoner svenskar som inte hänger med. Detta gäller framför allt den äldre befolkningen samt personer med invandrarbakgrund. Det är diskriminering. Det är oacceptabelt. Men det är möjligt att lösa. Kristdemokraterna och eLOTS ser införande av RIT-avdrag som den naturliga lösningen.

RUT- och ROT-avdragen har varit en stor framgång och gett många människor möjlighet att kunna få vardagspusslet att gå ihop. Många företag har tillskapats och tusentals människor har fått jobb. Det finns ett stort gehör för att behålla RUT-avdraget. Nu är det dags att gå ytterligare ett steg genom att också erbjuda RIT-avdrag, avdrag för IT-tjänster i hemmet. Att hjälpa de 1,1 miljoner människor i landet som saknar eller behöver stöd för att kunna ta del av IT-tjänster.

Precis som ROT- och RUT-avdragen har underlättat för hushållen som vill ha hjälp och underhåll i hemmen, ska även RIT-avdragen kunna gälla dem som behöver stöd med den vardagliga tekniken. Det kan gälla allt från att ladda ned appar till sin iPhone, att installera sin nya dator eller att ta sina första trevande steg på internet. eLOTS började för 2 år sedan som ett UF-företag och anställer i dagsläget 25 ungdomar och vill fortsätta växa. Dessa ungdomar, majoriteten endast med gymnasieutbildning, åker ut till äldre i behov av hjälp och stöttar dem med den vardagliga tekniken. Tillsammans har det gett hundratals äldre en första inblick i IT-världen. Ofta möter de dock en frustration hos äldre över att de känner sig glömda och exkluderade från det övriga samhället. Det är en trend vi kan vända med RIT. eLOTS vill anställa flera ungdomar till verksamheten, dock märker vi ett hinder hos äldre eftersom många tycker att det kostar för mycket med en privatkurs i t.ex iPadanvändning. Ett RIT-avdrag så som KD föreslår det skulle kunna ge samhället enorma fördelar.

Beräkningar visar att en sådan subvention skulle användas av 400 000 hushåll på sikt. Det skulle samtidigt kunna ge 2000 ungdomar en heltidsanställning.

Kritiker hos vänsterpartierna menar att dessa avdrag endast förser ”tjänstefolk” med jobb och att det dessutom är kostsamma investeringar. Inget kunde vara mer fel. Vi får inte underskatta möjligheterna i en reform som skulle ge fördelar till äldre, ungdomar, invandrare och småföretag. Dessutom visar beräkningar att avdraget skulle vara självfinansierande med större skatteintäkter.

Med RIT-avdrag skulle en stor del av de 1,1 miljoner svenskar kunna ta sig ifrån det digitala utanförskapet, tusentals ungdomar utan utbildning skulle kunna få sina första jobb och det skulle dessutom öka entreprenörskapet hos företag som eLOTS som ser behov. RIT-avdraget skulle ge fler pensionärer den ekonomiska möjligheten att få hjälp med sin vardagliga teknik i hemmet. Därutöver skulle det ge oseriösa aktörer motivation att göra sina svarta jobb vita och fler småföretag skulle tillsammans skapa fler jobb.

Var social, dela med dig!
, ,