Förenkling av regelverket för byggande

2010 lade jag en motion om förenkling av regelverket för byggande. En hel del har skett men en del återstår också. Jag har haft flera intressanta och bra möten senaste veckorna gällande bostadspolitik och en fråga som kommer upp ofta är just byggreglerna.

Såhär löd motionen från 2010 skulle inte lägga samma idag men den har sina poänger.

Människors rätt att själva bestämma över sitt boende måste öka. Trots insatser för att förenkla planprocessen finns det mycket kvar att göra. Självklart finns det krav och byggnormer som är berättigade och nödvändiga för att upprätthålla en god säkerhet och förbättra bostadsköparens möjligheter att försäkra sig om att bostaden håller en god kvalitet. Men är det statens uppgift att bestämma att mitt kök och minst ett av mina sovrum ska ligga på entréplan?

Och varför får jag inte bygga ett sovrum utan fönster? Det kan vara rimligt att staten ställer fler krav på allmännyttans fastighetsägare och på stora hyresvärdar jämfört med den som bygger ett sommarhus, en enfamiljsvilla eller ett hus för ett fåtal hushåll. De bör ges en större frihet och inte utsättas för samma detaljregleringar. Likaså bör byggreglerna för studentbostäder förenklas så att kravet på avskiljbarhet kan minskas om de boende kan få samma funktioner i gemensamma utrymmen.

Jag anser att regelverket för bostadsbyggande måste förenklas, utan att åsidosätta krav på energieffektivitet, säkerhet, hälsoaspekter och kvalitet.

Var social, dela med dig!