Ordförande för civilutskottet

Pressmeddelande
Stockholm den 6 oktober 2014

Caroline Szyber blir ordförande för civilutskottet

Riksdagsledamoten Caroline Szyber från Stockholm har i dag utsetts av Kristdemokraternas riksdagsgrupp till ordförande för Civilutskottet för den kommande mandatperioden.

– Jag är glad att få ansvar för de civilrättsliga frågorna där bland annat bostadspolitiken ligger. Vi behöver fortsätta arbeta offensivt för att både på ett bättre sätt nyttja befintligt bostadsbestånd och att se till att de hinder som finns för vissa grupper att hitta en bostad undanröjs. Det ska dock betonas att det absolut viktigaste vi kan och ska göra är att skapa förutsättningar för ett ökat byggande. Rätten till ägande måste tillgodoses, samtidigt som samhället behöver garantera en solidarisk bostadspolitik där även den som inte är köpstark har rätt till ett bra och tryggt boende. Bostadspolitiken måste inriktas på att, utan detaljstyrning, skapa förutsättningar för ett ökat byggande och ett billigare boende, säger Caroline Szyber.

– Alliansregeringen har genom Stefan Attefall genomfört den mest omfattande reformagendan på bostadspolitikens område på många år. Men mer återstår att göra. Det är nu viktigt att den nya regeringen tar vid på ett bra sätt och att inte reformarbetet avstannar, avslutar Caroline Szyber ordförande i civilutskottet.

För mer information:

Caroline Szyber
Riksdagsledamot
Ordförande i civilutskottet
Mobil: 070-818 14 21

I lördags hade vi möte halva dagen och valde då bland annat talespersoner och idag offentliggör vi dessa. Gårdagens artikel i Expressen blev min sista som talesperson i rättsfrågor (därför skrev jag inte heller under som sådan) då jag fått förtroendet att leda civilutskottet som ordförande, något som jag är glad och stolt över. Ser verkligen fram emot att arbeta mer med dessa frågor och politikutveckla på det civilrättsliga området.

Var social, dela med dig!
, ,