Ett samhälle större än staten

Skriver idag i Dagen Regeringen bygger samhället uppifrån – vi bygger från grunden

De rödgröna bygger samhället ovanifrån; vi kristdemokrater vill att samhället ska byggas från grunden. Det skriver riksdagsledamoten Caroline Szyber i debatten om civilsamhället och regeringens budgetförslag.

MÅNGFALD OCH TOLERANS kan inte innebära att jag kräver din underskrift på en lista över de åsikter som jag omhuldar. Mångfald skaver, den bjuder ofta motstånd. Vi väljer inte den vägen för att det är lätt, utan för att det är rätt. Ibland används metaforen av att vi måste ”bygga broar”, men broar går att korsa i två riktningar. Det är inte säkert att människor väljer att gå i den riktning som du tänkte dig när du byggde den.

Det är först då din syn på mångfalden verkligen prövas. JAG PÅMINNS OM detta när jag går igenom den rödgröna regeringens budgetförslag.

Civilsamhället får ta mycket stryk. Avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer slopas. Regeringen ogillar att ”den ideella sektorn skulle behöva vara beroende av enskilda personers förmåga och vilja att bidra”. Socialdemokraterna och Miljöpartiet tycker alltså att det är fel att föreningslivet bärs av dess medlemmar.

I stället anslår de kulturpengar till förortsprojekt. 230 miljoner över fyra år. Ned brutet på varje utanförskapsområde blir det 300000 kronor per år.

Tror du att det är förortsborna själva som har efter frågat projektsatsningarna? Hur många tror att ännu ett projektsyndrom kommer leda till långsiktiga förbättringar? Framför allt blir satsningen märklig mot bakgrund av att idrotts- och handikapprörelsen, som redan finns i förorten, inte fick de höjningar i anslagen som Socialdemokraterna hade lovat före valet.

I stället för ett dynamiskt och självständigt civilsamhäll e tycks regeringen snegla mot jakobinismen. Franska revolutionens jakobiner såg staten som det ultimata uttrycket för folkviljan. Följden blev en djup misstro mot allt som stod mellan individen och staten. Inte minst mot alla de små, frivilliga sammanslutningar som vi kallar civilsamhället.

HÄR FINNS EN fundamental skillnad i samhälls- och människosyn mellan Kristdemokraterna och de rödgröna.

De bygger samhället ovanifrån; vi vill att samhället ska byggas från grunden. Vi ser människor som kompetenta att fatta beslut om sin vardag; de vill att m inistern eller kommunalrådet ska lägga ditt liv tillrätta. Fram träder då bilden av svensken som uppfostringsobjekt, fram träder bilden av ett samhälle där politiker ska agera välvilliga förmyndare åt medborgare som inte vet sitt eget bästa. De fruktar att några medborgare ska passera bron i fel riktning.

Den stora gåtan är hur M iljöpartiet har kunnat gå med på detta. MP har ofta pratat om civilsamhällets betydelse.

Det är förstås både bra och viktigt, för att citera kulturministern.

När det kommer till handling, så skriver MP under en budget där avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer ska slopas 2016. Motiveringen:

”Prioriteringar av stöd med skattemedel till ideell verksamhet ska avgöras av demokratiskt valda organ och deras representanter”.

Skatteverket har i dagsläget godkänt ett 70tal organisationer som mottagare av skattereducerade gåvor. En lång rad av dem jobbar med internationellt bistånd. Menar MP att folkrörelsebiståndet är odemokratiskt?

Hittills har MP gömt sig bakom att de var illa för beredda, något som för oss a ndra inte kom som någon överraskning.

Förbereder man sig inte är risken överhängande att man är illa förberedd. Ändå måste väl Åsa Romson, Gustav Fridolin och Mehmet Kaplan ha läst igenom förslagen och motiveringarna?

Samhället är och måste få vara – större än staten. Det är i familjerna, folkrörelserna, de ideella organisationerna, kooperativen, med mera som vi odlar vår grundläggande etik, vår identitet och våra demokratiska traditioner. Att döma av de rödgrönas budget så delar de inte det ingångsvärdet.

Var social, dela med dig!