Kristdemokrater lade grunden till EU

EU

Flaggat på kontoret! Idag är det 20 år sedan folkomröstningen om svenskt medlemskap i EU. Enligt Sifo tycker majoritet av svenskarna idag detta var helt rätt. Jag är en av dem som tycker det är bra vi gick med!

Pionjärerna bakom EU-samarbetet var kristdemokrater. De hade genomlevt två världskrig och upplevt krigets lidande och vanvett på nära håll. Det var kristdemokrater som Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi och Robert Schuman.
De motarbetade fascismen och nazismen vid en tidpunkt då det krävdes stort mod att göra det. De Gasperi fängslades av Mussolini, Adenauer avsattes som borgmästare i Köln av nazisterna 1933 och fängslades mot krigsslutet av Hitler och Schuman gick med i motståndsrörelsen 1942.
Efter kriget blev de ledare för sina respektive länder. Adenauer i Tyskland, de Gasperi i Italien och Schuman i Frankrike. Den mest betydelsefulle av dem var Konrad Adenauer, som inte bara regerade längst av dem, utan som satte Europas intressen före Tysklands.
De insåg att Europas framtid måste bygga på fredlig konfliktlösning, demokratiskt styre, mänskliga rättigheter, gemensamma intressen och samarbete. Tillsammans med Jean Monnet, som brukar kallas EU:s arkitekt, lade de grunden för det europeiska samarbetet.

För Kristdemokraterna i Sverige är det europeiska samarbetet en självklarhet. Det är svårt att idag tänka sig ett Europa bestående av handelsmurar, tullar och fientlighet. Men allt är inte allt perfekt, det finns många saker som behöver förbättras. Medlemskapet har medfört stora fördelar för Sverige, trots detta är kritiken stundvis hård. En kritik som Kristdemokraterna ställer sig bakom gäller medlemsavgiften.

Samarbetet kan inte bara mätas i kronor och ören. EU har haft stor betydelse för miljöarbetet och då inte bara för Sveriges del. Miljösamarbetet är ett av de områdena där Europasamarbetet mest behövs. Utsläpp i luft och vatten känner inga nationsgränser. De sura regn som under många decennier förstörde skogarna och vattendragen i Sverige har minskat i surhetsgrad, tack vare att svavelutsläppen i EU har minskat.
Samarbetet med andra länder i vår närhet bidrar till fred, säkerhet, välfärd, trygghet och stabilitet. Hel del bra, hel del kan bli bättre så kan man sammanfatta EU-samarbetet.

Yeah!! Över 5000 som följer, kommenterar och debatterar med mig. Twitter må vara en ankdamm men jag gillar den!! Följ om ni inte gör www.twitter.com/CarolineSzyber

Var social, dela med dig!