Grooming måste bestraffas hårdare

Efter Aftonbladets upprörande artiklar säger vi i KD återigen fokus på skydda barn så ändra lagstiftningen. Se över Groominglagen och skärpta straffet samt inför nytt brott virtuell våldtäkt. Skriver med Andreas Carlson om att i Aftonbladet.

16-åriga Emma berättar i Aftonbladets granskning hur hon utsatts för grooming. Det är en vidrig företeelse och ska så hanteras. Emma är långt ifrån ensam. Enligt BRÅ har varannan 15-årig flicka utsatts för sexuella kontakter av vuxna. Och varje år anmäls mängder av groomingfall, att vuxna tar kontakt med barn i sexuellt syfte. Tyvärr leder bara en extremt liten del till åtal.

I början av kontakten är det lätt att luras av att personen på andra sidan är snäll och lyssnar. När det sen upptäcks att den vuxne agerat falskt känner sig barnet ändå medskyldig. Barnens aningslöshet utnyttjas av hänsynslösa vuxna. Det är viktigt att föräldrar pratar med sina barn om de faror som finns på nätet, och är tydliga med att det är den vuxne som agerat fel. Ansvaret ligger aldrig hos barnen. Vi måste se över hur vi kan vässa lagstiftningen. Vuxenvärlden och samhället måste tydligt markera att det är fullständigt oacceptabelt.

Nu börjar äntligen fler medier uppmärksamma problemet. Vi behöver jobba på flera plan för att komma åt problemet. När en reporter på Aftonbladet utger sig för att vara en 12-åring och en 14-åring och får hon över 1 000 svar från vuxna under en tidsperiod av fyra veckor. Det är en synnerligen allvarsam utveckling som går åt fel håll.

2009 infördes en lag som förbjöd vuxna att ta kontakt med barn på nätet i sexuellt syfte. Men lagen verkar inte ha fått den effekt lagstiftaren hoppats på. Vi ser att förändringar behöver göras. Vi som kristdemokrater har drivit på för att göra en översyn av groominglagen. Den tros vara klar sommaren 2015. Det är nu viktigt att ta nästa steg, att ge polisen mer spelutrymme och diskutera hur lagstiftningen kan uppdateras för att hänga med i den tekniska utvecklingen.

Dagens teknik invaggar människor med dessa sjuka böjelser in i en viss jargong. Anonymiteten och lättillgängligheten leder till missbruk. Vi bör se över om ett nytt brott bör införas: virtuell våldtäkt.

Kristdemokraterna har sedan en tid tillbaka tryckt på för att maxstraffet för grooming ska höjas och vi behöver se över kraven så att det blir lättare att visa om personen medvetet vilselett barnet. Då grooming är att betrakta som förberedelse till en rad andra brott bör det mer likställas med andra förberedelsebrott. Förberedelse till mord och mord har samma straffskala exempelvis.

Att dömas till bötesbrott för något så allvarligt som att utnyttja barn sexuellt är helt fel signaler. Brott av den här typen måste ha högre straff. Dels för att markera samhällets syn på brottet. Dels för att polisen uppger att det ofta handlar om mycket stora resurser för att utreda.

Lagstiftningen syfte är att få stopp på vuxna att ta kontakt med barn i sexuellt syfte. Detta i ett så tidigt skede som möjligt – innan fysiskt övergrepp har hunnit genomföras. Det är därför angeläget att fokusera på den virtuella delen i sig i lagstiftningen. Inte som nu, när barn och gärningsman fysiskt måste ses för att samhället ska ges möjlighet att reagera.

Grooming är en vidrig företeelse och ska så hanteras. Höj straffen, såväl minimi- som maxstraff. Skärp lagstiftningen så straffen motsvarar brottens allvar. Denna form av brott måste prioriteras och polisen få mer resurser att utreda dessa brott. Kristdemokrater tycker inte att dagens straff står i proportion till det allvarliga brott det handlar om och vi kommer att arbeta för att dessa straff höjs under mandatperioden.

Var social, dela med dig!
, , ,