Väntar ännu på svar om buller

Intervjuades av DI idag om buller.

Bakgrunden är det förslag som den tidigare alliansregeringen tog fram före valet om att höja riktvärdet för buller från 55 till 60 decibel utanför våra bostäder.

Tanken var att de nya riktvärdena skulle träda i kraft vid årsskiftet, men förslaget har fastnat hos bostadsminister Mehmet Kaplan (MP). Något som fått Caroline Szyber (KD), ordförande i riksdagens civilutskott, att ilskna till.

”Det är ett problem att de inte tar tag i det här. Vi hade banat väg för en lösning för fler smålägenheter, det vore oerhört tråkigt om den nya regeringen raserade den öppningen”, säger hon.

I förra veckan ställde Caroline Szyber en skriftlig fråga till Mehmet Kaplan där hon kräver besked om de nya riktvärdena. Om inte regeringen kommer till skott är alliansen redo att försöka tvinga fram en förändring i riksdagen.

Enligt Caroline Szyber pågår nu en diskussion mellan de fyra allianspartierna om ett gemensamt initiativ i civilutskottet.

”Märker vi att det inte blir någon förändring får vi ta frågan till riksdagen”, säger hon.

Di har talat med flera företrädare för byggbranschen som anser att en förändring av riktvärdena skulle göra stor skillnad.

Läs hela artikeln här.

Här kan ni läsa den skriftliga fråga jag ställde till Kaplan mat mitt pressmeddelande.

Var social, dela med dig!