Nya regeringen skapar osäkerhet inom förskola och skola

Hundratusentals barn och föräldrar lever nu i ovisshet om vad som väntar deras barnomsorg och skola efter regeringens uppgörelse med Vänsterpartiet. Möjligheten att kunna välja den förskola och skola som passar bäst uppskattas. Samtidigt vill vi alla vara säkra på att oavsett vad vi väljer ska kvalitén vara bra.

Att bedriva skolverksamhet innebär ett stort samhälleligt förtroende, men det verkar finnas en utbredd tro att alla privata aktörer enbart drivs av vinstintresse. En föreställning som de rödgröna utnyttjar. När vi fastnar i formfrågor, alltså vilken aktör som driver en viss skola, glömmer vi lätt bort vilkens vardag vi vill riva upp. Över 300 000 barn i Sverige har själva valt fristående förskolor och skolor. I Stockholm har många valt ett fristående alternativ. Den absoluta majoriteten av dessa är nöjda. Och när det kommer fram saker som inte funkar är vi alla som jobbar med skolfrågor måna om att rätt till bristerna.

Det finns ingen otydlighet gällande samhällets högt ställa krav och förväntningar. Kristdemokraterna har tillsammans med kollegor från alla partier i riksdagen, inom den så kallade Friskolekommittén, jobbat hårt för att dagens barnomsorg och skolverksamhet ska garantera absolut högsta kvalitet. För att säkerställa att utbildarens överskott alltid är förenat med god kvalitet har vi över blockgränserna, efter två års förhandlande, slutit en överenskommelse kring ett nytt regelverk. Uppgörelsen gjordes mellan alla riksdagens partier förutom V och SD.

Förskolor och skolor ska ha långsiktiga mål. Detta kräver att verksamheten drivs på ett klokt sätt så att buffertar kan byggas upp och att den pedagogiska verksamheten utvecklas. Överskott i verksamhetens borgar för kontinuitet. Sen florerar det många myter om stora vinster. Rörelsemarginalen låg vid senaste mätningen 2012 på tre procent varav det mesta återinvesterades.

Jakten på de som bedriver skolverksamhet utanför kommunens hägn hotar svensk skola. Vi hade till bara för några dagar sedan en blocköverskridande överenskommelse – friskolorna var här för att stanna. Fristående skolor ska mätas efter kvalitet. Precis som de kommunala. Vi efterfrågar åter rätt fokus och rätt prioriteringar. Vänsterregeringen är ute i fel riktning som skapar osäkerhet och ovisshet bland svenska föräldrar och skolbarn.

Var social, dela med dig!
, , ,