Chockhöjda kostnader för byggsektorn en dubbelstöt mot ungdomarna

Skriver bland annat i Norrbotten-Kuriren idag med mina Allianskollegor i Civilutskottet Ewa Thalén Finné, Ola Johnsson och Robert Hannah.

S/Mp-regeringen tillsammans med vänstern brutaliserar den ungas arbetsmarknad med fördubblingen av arbetsgivaravgiften för unga mellan 16 och 25 år. Svensk Handel, VISITA och Almega gjorde i våras en sammanställning över vilka branscher det är vars anställda drabbas hårdast och hur mycket konstaderna ökar för företagen. Toppar gör handeln, därefter hotell- och restaurang och på tredje plats byggbranschens företag. Var tredje ung person jobbar i någon av dessa tre. Höjda arbetsgivaravgifter gör det 40 000 kronor dyrare för arbetsgivaren att ha någon av dessa på lönelistan. Kostnadsökningen blir sammantaget mer än 20 miljarder kronor.

Sjutton av dessa miljarder drabbar de privata företagen. Det är säkert inget problem för sådana som Jonas Sjöstedt (v) och många av hans väljare. Men att kommunal- och landstingsdriven hälso- och sjukvård, omsorg och förskola måste skära i sina budgetar för att klara kostnadsökningarna talas det tyst om.

För byggindustrin landar kostnadschocken på 2,4 miljarder kronor i ökade kostnader. Jobb som byggnadsarbetare, målare eller elektriker är eftertraktade bland unga mellan 16-25 år. Tjugo procent av de anställda, närmare 50 000, är anställda i byggindustrin. Förutom att deras anställningar blir osäkra minskar deras möjlighet till arbete eller praktik efter gymnasiet om de inte kan konkurrera med äldre arbetskamrater. Det är ett långsiktigt hot mot bostadsbyggandet i Sverige.

Förhoppningsvis får en viss andel av ungdomarna inom byggsektorn stanna på sina arbeten. Detta tack vare att Alliansen har fått fart på bostadsbyggandet i Sverige. Tyvärr är risken stor att de drabbas negativt i alla fall. Detta då byggindustrins ökade kostnader måste tas någonstans ifrån. Högre kostnader för företagen och för bostadsbyggande kommer leda till högre hyror och högre priser på bostaden. Då är det är ungdomarna, som precis ska träda in på bostadsmarknaden som kommer att få betala.

Utöver osäkra anställningar för unga i byggsektorn drabbas unga dubbelt när nyproducerade hyresrätter blir dyrare. Enkel men brutal matematik som gör kalkylen osäker för bostadsbyggandet. På detta kommer också effekten av utlovade men ospecificerade subventioner vilket ytterligare sätter stopp för byggandet. Vi får dessutom räkna med en återinförd byggbroms. Med Löven, Romson och Sjöstedt blir det svårare att vara ung och vilja kliva in på arbetsmarknaden.

Var social, dela med dig!
, ,