En stark budget för ett starkt Sverige

Valet den 22 mars erbjuder svenska folket tydliga alternativ. Att det är mycket som står på spel är tydligt. Den vänstersväng Löfven undvek att berätta om före valet har blivit uppenbar. Nu ställs jobbfientlig politik mot jobbskapande företagsamhet. Systemkramande mot tron på den enskilda människan. Och den striden är vi beredda att ta.

Kristdemokraterna och Alliansen har en budget för ett starkare Sverige. Efter veckans omröstning är det den som gäller i Sveriges riksdag. Vi kristdemokrater röstade självklart för den budgeten. Den är bäst för vårt land.
Våra förslag kommer att få fler i arbete. För den enskilda människan kan det vara helt avgörande. Men också för andra. Fler i arbete betyder mer resurser till vår gemensamma välfärd.

Budgeten får konsekvenser i verkliga livet. Det är inte bara sifferexercis eller ett sätt att plocka politiska poäng. Det betyder något i människors vardag. Här är bara några exempel:

– Fritidspengen, som ger barn i ekonomiskt utsatta situationer en möjlighet till fritidsaktiviteter, blir kvar.
– Det blir ingen höjd kostnad för att anställa unga.
– Det blir ingen extra löneskatt på äldre som vill fortsätta jobba.
– Nya satsning på lärarutbildningen och på fler special- och förstelärare.
– Snabbare insatser till barn- och unga med psykiska ohälsa.
– Bygget av förbifart Stockholm återupptas.
– Bromma flygplats får vara kvar.
– Rätten för patienter att välja vårdcentral blir kvar.
– Kömiljarden utvecklas och vårdgivarnas helhetsansvar för patienten ökas.
– Arbete med att införa en äldreboendegaranti påbörjas.
– Vi fortsätter kompetenslyftet för personal och chefer inom äldreomsorgen.
– Vi ökar satsningen på landsbygden.

Mot vårt alternativ står regeringens stopp- och bromsbudget. Den nya regeringen vill höja skatten på arbete, höja skatten på att anställa unga och äldre, chockhöja arbetsgivaravgiften för unga (på riktiga varaktiga jobb) och sedan toppa detta med en särskild löneskatt för äldre. Om detta sa de inte ett ord om före valet. De talade givetvis om skattesänkningar för pensionärer men inte att dessa skulle betalas av pensionärerna själva.
Alla dessa skatter kommer att hämma jobbtillväxten som vi behöver för både pensionsutvecklingen och välfärden.
Regeringen föreslår också höjd skatt på generositet. Höjd skatt på att ge till social hjälpverksamhet utförd av Läkare utan gränser, Röda korset och Stadsmissionen.

Till alla dessa skattehöjningar lägger man en stoppolitik när det gäller valfrihet. Det är en bärande idé i Vänsterregeringens politik beskära den enskildes makt. Äldre ska inte få inflytande över sin egen ålderdom. Inte bestämma vilken hemtjänst de vill ha eller vilken vårdcentral de ska gå till. Föräldrar ska inte få välja att vara hemma lite längre med sina små barn.

Den 22 mars är med största sannolikhet extraval i Sverige och det talas mycket om makt. Vi kristdemokrater kommer att rösta på en budget som ger mer makt till enskilda och det civila samhället i stället för mer makt till politiker.

Caroline Szyber KD
Riksdagsledamot

Var social, dela med dig!
,