För ett starkt civilt samhälle utan statlig styrning

761 000 personer – nästan var tionde svensk – gjorde avdrag för gåvor till ideella organisationer under 2013. Det betyder att dessa organisationer fick ett extra tillskott på omkring 1,3 miljarder kronor. Reformen är populär. Antalet givare och mottagarorganisationer har stadigt ökat och vi kan därför förvänta oss en ytterligare ökning när 2014 års siffror presenteras. Genom ideella insatser med bland annat brunnsborrning, medicinsk forskning, demokratiarbete, tak över huvudet för hemlösa och hjälp vid psykisk ohälsa får många människor ett bättre liv. Både här hemma och i andra länder.

Detta frivilliga engagemang och tillskott till det civila samhället vill Socialdemokraterna och Miljöpartiet sätta krokben för. Regeringen har presenterat sin budget. Där är det solklart – avdragsmöjligheten ska bort 2016, om vänstern får som de vill. De kallar avdragsrätten odemokratisk, de definierar till och med att ge pengar frivilligt som en ”levnadsomkostnad”.

En lång rad ideella organisationer riskerar nu att få kraftigt minskade gåvor. Men behoven finns kvar.
Att ta bort skattereduktionen blir en större förlust än kronor räknat. Givandet är ett bevis på att människor ser andra människors behov och vill hjälpa till. Det civila samhället är en naturlig plats för människor att göra en insats och engagera sig personligen för det gemensammas bästa. Varför vill den nya regeringen inte underlätta för detta? Varför öka styrningen av det ideella biståndet?

Beslutet att ta bort avdragsrätten visar tydligt att i vänsterns Sverige är det den offentliga sektorn som är samhället. Människor gör rätt för sig via skattsedeln och sedan ska staten diktera och administrera vårt gemensamma bästa.

Vi Kristdemokrater menar tvärtom att det civila samhället är en viktig del av vårt samhälle. Det varken konkurrerar med det statliga biståndet eller ersätter det offentligas uppdrag att erbjuda socialt skyddsnät. Men det gör oss synliga för varandra. Vi vill öka möjligheterna för frivilliga organisationer att få gåvor.
Sedan regeringens budget förlorade omröstningen i riksdagen har Stefan Löfven aviserat att det blir ett extraval den 22 mars. Det innebär en ny chans för svenska folket att välja. Kristdemokraterna kommer att fortsätta bygga ett starkare civilsamhälle och utveckla avdragsrätten. Stefan Löfven har visat att han vill göra tvärtom.

Caroline Szyber (KD)
Riksdagsledamot

Var social, dela med dig!