Samhällsplanering, samhällsbyggande, byggande, bostadspolitik osv

Det behövs fler samtal om samhällsplanering, samhällsbyggande, byggande, bostadspolitik.

Förra fredagen var jag med på debatt på arkitekturgalan.

Det var en dikssuson för att tala om vi ser på förutsättningarna för arkitekturen. Vilka kommer vara regeringens och riksdagens ambitioner för arkitekter och arkitekturen de kommande åren. Inbjudna till Arkitekturgalan är bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan (MP), ordföranden i civilutskottet Caroline Szyber (KD), Stockholms stadsbyggnads- och kulturborgarråd Roger Mogert (S), kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande i Kiruna Kristina Zakrisson (S), samt Tobias Olsson, förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter.

Några tweets som sammanfattar lite av vad jag belyste i panelen

@CarolineSzyber ”Vi måste prata om annat än bara bygg, bostadsfrågan är så mycket mer” #arkgala14

Caroline szyber (kd) ser självkritiskt på tidigare regering: för mycket fokus på regler och bygg man glömde stadens själ. #arkgala14

Caroline szyber får applåder: problem att byggherrarna ser arkitekter som underleverantörer #arkgala14

#arkgala14 Caroline Szyber (KD) : Det behövs en större debatt om gestaltningen av det offentliga rummet!

Nu på måndag den 8 december sitter jag i bostdaspolitiskhearing. Hearing med Bokriskommittén: Bostadsbristen kräver helhetspolitik. Under det gångna året har Bokriskommittén och ytterligare några expertutredningar presenterat en rad förslag till vad som bör göras för att få till stånd en bättre fungerande bostadsmarknad. Det har bland annat resulterat i att även känsliga politiska frågor – såsom en stegvis reformering av hyressättningssystemet – har börjat diskuteras på allvar.

Bokriskommittén har genomfört en bred remiss på sin rapport – ”En reformerad bostadsmarknad”. Remissvaren har nu sammanställts. Av dem framgår att enighet råder kring flera övergripande problem som präglar det bostadspolitiska området – inte minst att beslut fattas i skilda ”stuprör”, lagras på varandra och en helhetssyn saknas. Hearingen bör ses som startskottet till att skapa en bred och långsiktig politisk uppgörelse för fasta spelregler på bostadsmarknaden. Som främjar bostadsbyggande och en mer effektiv användning av de befintliga bostäderna.

Tid: Måndag den 8 december kl 10:00-11:30
Plats: Stockholms Handelskammare, Brunnsgatan 2

Medverkande:
Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare
Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige
Klas Eklund, ordförande i Bokriskommittén
Björn Hasselgren, sekreterare i Bokriskommittén Conny Wahlström, statssekreterare hos bostads- och stadsutvecklingsministern

Caroline Szyber, ordförande Civilutskottet

Marie Linder, ordförande Hyresgästföreningen
Per Anders Bergendahl, utredare hyresbostadsutredningen
Heidi Avellan, politisk chefredaktör Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad

Var social, dela med dig!