Bostadsministerns tystnad kompakt

Skriver på SvD

Vän av ordning trodde att S och MP skulle presentera den ”aktiva statliga bostadspolitiken” som de efterfrågat så mycket före valet när de fick möjlighet att bilda regering. Men nye ministern Mehmet Kaplan är mer eller mindre knäpptyst om hur vi ska lösa bostadsbristen, skriver Caroline Szyber (KD).
Alliansregeringen genomförde den största översynen av regelverket för byggande och planering av bostäder som Sverige skådat på många herrans år. 112 skarpa förslag till åtgärder lades på riksdagens bord. Åtgärder som gör det enklare, tydligare och mer förutsägbart att planera för och bygga bostäder i Sverige. Planprocessen kortades ned, byggreglerna för student- och ungdomsbostäder förenklades och vi skapade gemensamma byggregler i hela landet, i stället för kommunala.

Nu byggs det bostäder igen i Sverige, nästan som aldrig förr. Och det behövs. Alltsedan 1990-talets början har Sverige byggt hälften av vad Norge, Danmark och Finland gjort per capita.

Under hela förra mandatperioden var tonläget från framförallt Socialdemokraternas och deras dåvarande bostadspolitiska talesperson Veronica Palm högt. Trots Alliansregeringens omfattande reformering av bostadspolitiken efterfrågade Veronica Palm gång efter annan en ”aktiv, statlig bostadspolitik”. Förklenande beskrev hon Alliansregeringens reformarbete som ”en massa utredningar”.

Så kom då valet den 14 september och S och MP fick möjlighet att bilda en regering. Då trodde ju vän av ordning att de skulle presentera den ”aktiva statliga bostadspolitiken” som de pratade så mycket om före valet och som vi alla i spänd förväntan hade väntat på. Nu skulle det äntligen avslöjas vad som menas med en aktiv statlig bostadspolitik. Men icke. De hade uppenbart ägnat mer tid åt att finna klatschiga formuleringar för att anklaga dåvarande regering och beskriva problemen, än att ta fram förslag till åtgärder och strategier. En bostadspolitik värd namnet måste utgå ifrån förändringar i regelverket och lagstiftningen som rör bostadsbyggande. Ett högt tonläge bygger inga nya bostäder.

Tur hade de dock, för den nya regeringen kom mer eller mindre till ett dukat bord. Förutom de åtgärder som redan var beslutade pågår det ett antal utredningar som snart kommer att lämna sina förslag. Men bostadspolitik är en fråga om ständiga avvägningar, olika intressen ska stötas mot varandra i bostadspolitikens vågskål. Behovet av att värna befintliga naturområden ska vägas mot behovet av fler bostäder, behovet av ökad rörlighet ska vägas mot behovet av social stabilitet och så vidare. Frågan vi alla ställer oss nu är: vad vill Mehmet Kaplan? Vad tycker Mehmet om strandskyddsregelverket? Bra som det är eller behov av reformering? Riksintressesystemet? Hur ser Mehmet Kaplan på reavinstbeskattningens påverkan på rörligheten på bostadsmarknaden? Hur tror Mehmet att de nya amorteringskraven kommer att påverka bostadsmarknaden? Vilken roll ska det kommunala planmonopolet spela de kommande åren? Är dagens hyressättningssystem perfekt eller finns det behov av finputsning? Hur ser Mehmet Kaplan och regeringen på den sociala hållbarheten?

Om detta och mycket mer därtill kan vi bara gissa. Tystnaden är nämligen mer eller mindre kompakt från bostadsministern.

Precis före valet remitterades nya riktvärden för buller. Målet var att dessa skulle trätt i kraft den 1 januari i år. Med Alliansens föreslagna riktvärden skulle vi öppna upp för betydligt fler små lägenheter och studentbostäder i exempelvis Stockholm. Men från Mehmet Kaplan är det mer eller mindre knäpptyst. Det förhalas och det förhalas med hänvisning till att de föreslagna riktvärdena fick kritik från framförallt Naturvårdsverket.

Ja, Mehmet Kaplan, bered dig på att allt som du gör och som gör skillnad kommer att möta kritik från något håll. Den som vill vara allas vän kommer garanterat att misslyckas på bostadspolitikens område. Den som inte formulerar sin egen åsikt och strategi kommer ovillkorligen att bli ett redskap för andra.

Det är anmärkningsvärt att regeringen lämnar walk over en så viktig fråga som hur vi ska lösa bostadsbristen i Sverige. Anmärkningsvärt, men kanske inte förvånande.

CAROLINE SZYBER (KD)

riksdagsledamot, ordförande i riksdagens civilutskott

Såväl Gotlands Allehanda som Skånskan skriver om bostadspolitik
”Den chansen har bostadsministern hittills försummat, något som riksdagsledamoten Caroline Szyber (KD) förtjänstfullt uttryckte på Svenska Dagbladets Brännpunkt i tisdags. Hon skriver att de tidigare kraftfulla orden om en ”aktiv statlig bostadspolitik” väl snart borde kunna konkretiseras.

Att vänsterregeringen snarast presenterar en gemensam bostadspolitik är nog inte Szybers verkliga agenda, utan snarare att visa på ytterligare ett politikområde där regeringen har svårt att få valretorik och regeringsarbete att gå ihop. Men förhoppningsvis kan hennes uppmaning leda till en aktiv bostadspolitisk debatt, snarare än en aktiv socialistisk bostadspolitik.”

Som Skånskan
”Hitintills vet vi mycket lite om hur bostadspolitiken kommer att se ut framöver, eftersom det berörda statsrådet Mehmet Kaplan har varit knäpptyst i frågan, som bland annat kristdemokraten Caroline Szyber påpekar på Svenska Dagbladet debatt. Han har istället, som Rebecka Weidmo Uvell skrivit om, rest extensivt och dyrt, som vore han utrikesminister. En aktiv bostadspolitik varit märkligt lik en passiv.
Både Szyber och Uvell är borgare och alltså intresserade av att Kaplan ska framstå som ett passivt statsråd. Men detta kan lätt undvikas genom att han kommer med en handlingsplan eller programförklaring om vad han vill göra, utöver byggandet som redan satt igång på den förra regeringens initiativ.”

Sedan har vi Aftonbladet som inte verkar ha koll på över hundra utredningar som lagts men de kan börja läsa här

Attefalls reformer sammanställning i DN http://www.dn.se/valet-2014/bostadsbyggandet-slapar-efter-trots-reformiver/

Det här är de senaste (2014-03-26 ) i raden av initiativ som Stefan Attefall tagit som bostadsminister.
• Enklare regler när bostäder byggs i bullriga miljöer – proposition i mars 2014.
• ”Attefallhus” på 25 kvadratmeter får byggas för permanentboende utan bygglov – proposition mars 2014.
• Enklare processer genom ändringar i plan- och bygglagen – proposition mars 2014.
• Obligatorisk byggfelsförsäkring avskaffas – proposition mars 2014.
• Kommunerna ska planera för fler bostäder – utredning tillsatt februari 2014.
• Enklare att hyra ut lägenheter i andra hand – proposition februari 2014.
• Färre regler ska ge fler lägenheter för studenter – proposition december 2013.
• Bostadsplaneringen ska bli mer regional – parlamentarisk kommitté tillsatt augusti 2013.
• Kommunerna ska ta större ansvar för regional bostadsförsörjning – proposition juni 2013.
• Lägre straffavgifter vid svartbyggen – proposition mars 2013.
• Snabbare prövning av överklaganden – extra pengar till länsstyrelserna september 2012.
•Så ska hyresrätter kunna bli ägarlägenheter – utredning tillsatt maj 2012.

Det är också klädsamt att minnas den finanskris som hände oss 2008 med dess effekter för bostadsbyggandet.

http://www.dn.se/valet-2014/bostadsbyggandet-slapar-efter-trots-reformiver/

Men så verkar Aftonbladet se världen selektivt och i detta fall funkar det (tyvärr) ganska bra att låsas inte se för regeringen och Kaplan kom till dukat bord, just för att Alliansen och Attefall ett så bra jobb!

Var social, dela med dig!
, ,