Utredning Förbättrad bostadssituation i storstadsregionerna läggs ned

Utredningen Förbättrad bostadssituation i storstadsregionerna läggs ned av regeringen tydligen är frågorna inte viktiga.
Att en stadsutvecklingsministern lägger ned en utredning om bostadssituationen i storstäderna, otroligt men inte förvånad. http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/47/43/8b2657c1.pdf

Viktigt med ett helhetsgrepp på dessa frågor och därför tillsattes utredningen och Alliansen lyfte också frågorna i Sverigebygget.

Utredaren ska bl.a.:
– utreda och lämna förslag till åtgärder för att möta det ökande behovet av bostäder i storstadsregionerna
• – föreslå insatser som kan förbättra bostadstillgången för de grupper som har särskilda svårigheter att etablera sig på bostadsmarknaden i storstadsregionerna,
• – undersöka hur samordningen mellan infrastrukturfrågor och bostadsfrågor kan förbättras i storstadsregionerna och ge förslag på åtgärder, framför allt med inriktning mot ekonomiska incitament, förhandlingar och olika typer av avtal, och
• – föreslå åtgärder för att minska segregationen och för att bidra till en positiv utveckling i bostadsområden med utbrett utanförskap i storstadsregionerna

Ska jag vara ärlig tror jag regeringen kommer tillsätta en identisk utredning snart, så varför bara inte låta denna komma igång. Hela hösten har gått och de har inte utsett utredare, 15 september 2015 skulle den vara klar men över 100 dagar har gått och inget har hänt.

Ytterligare en fråga som får mig att fundera vad nya regeringen vill. Som jag frågade i SvD: Frågan vi alla ställer oss nu är: vad vill Mehmet Kaplan? Vad tycker Mehmet om strandskyddsregelverket? Bra som det är eller behov av reformering? Riksintressesystemet? Hur ser Mehmet Kaplan på reavinstbeskattningens påverkan på rörligheten på bostadsmarknaden? Hur tror Mehmet att de nya amorteringskraven kommer att påverka bostadsmarknaden? Vilken roll ska det kommunala planmonopolet spela de kommande åren? Är dagens hyressättningssystem perfekt eller finns det behov av finputsning? Hur ser Mehmet Kaplan och regeringen på den sociala hållbarheten?

Om detta och mycket mer därtill kan vi bara gissa. Tystnaden är nämligen mer eller mindre kompakt från bostadsministern.

Allianskollegan centerpartisten Ola lyfte fram frågan idag på frågestunden, bloggen,

Var social, dela med dig!
, ,