Slopa inte rätten att välja vårdcentral

Regeringen har meddelat att den drar tillbaka det välförtjänt kritiserade lagförslag som ger landstinget möjlighet att ta bort människors rätt att välja vårdcentral. Det är bra, men det är bara tillfälligt.
Redan till våren tänker regeringen återkomma med ett förnyat lagförslag. Detta är oerhört oroande besked för oss här i Stockholm. Om regeringen gör det möjligt för landstingen att begränsa valfriheten kommer människors möjlighet att välja vårdcentral bli beroende av var i landet man bor.

Vårdvalet har ökat tillgängligheten till vården för patienterna i Stockholm. Antalet vårdcentraler i hela landet har ökat med 17 procent. Vårdens kvalitet förbättras med fler utförare. Nytänkandet ökar. Makten har flyttats från politiker till patienter, med fler nöjda patienter inte minst inom primärvården.

En rad remissinstanser har pekat på negativa konsekvenser om vårdvalet skulle slopas. Såväl Vårdförbundet som Sveriges Pensionärsförbund anser att förslaget kan få oönskade följder. Samtliga patientorganisationer är kritiska.

För oss Kristdemokrater är det också en självklarhet att människor är kapabla att själva fatta de beslut som berör deras vardag. Därför införde vi Kristdemokrater tillsammans med övriga Alliansen lagen om valfrihet (LOV) och gav makten till patienterna.

Utöver att regeringens förslag är olyckligt i sak har regeringen medvetet brustit i att utreda och analysera förslaget, trots att förslaget kommer få stora konsekvenser för patienter och vårdpersonal. Därför anmälde Kristdemokraterna regeringens hantering till Konstitutionsutskottet och såg dessutom till att skicka lagförslaget till Lagrådet.

Lagrådet återkom med ovanligt skarp kritik mot regeringens beredning. De drar slutsatsen att regeringens förslag inte kan ligga till grund för lagstiftning. Men även om regeringen nu meddelat att de drar tillbaka lagförslaget tycks avsikten bara vara att korrigera den felaktiga hanteringen. Regeringen säger rakt ut att den återkommer med lagförslaget redan till våren med ikraftträdande den 1 juli. Detta ger knappast intryck av att vilja lyssna in den oro som patienter och vårdpersonal känner. Tvärtom ger det intryck av maktfullkomlighet, att en ny beredning bara kommer att bli ett spel för gallerierna och att regeringen till varje pris tänker driva igenom förslaget som är en eftergift till Vänsterpartiet.

Vi kristdemokrater kommer ta strid för patienternas valfrihet. Vi ser mycket allvarligt på om vårdvalet tas bort.

Var social, dela med dig!
, ,