Spretigt utskott

Flera har frågat vad civilutskottet gör? Vad gör vi inte kan jag nästa svara. Det är ett utskott en otroligt intressanta frågor, som engagerar; familjerätten, konsumenträtten, försäkringsavtalsrätt, associationsrätt, skadeståndsrätt, transporträtt, internationell privaträtt, vattenrätt, och så hel del fastighetsrätt inkl bostadsförsörjning och annan bostadspolitik, plan- och bygglagstiftning, expropriation, fastighetsbildning. Det som dock är det mest synliga är bostadspolitiken och det är också det som diskuteras mest.
Denna vecka flera möten om viktiga bostadspolitiska frågor och imorgon bitti debatt om den sociala dimensionen i bostadspolitiken.

Rapporterna om växande sociala utmaningar på bostadsmarknaden kommer allt tätare. Vi läser om bostadsbrist, trångboddhet, resurssvaga hushåll, etableringshinder och tilltagande segregation och undrar om den traditionella svenska bostadspolitiska modellen erbjuder de verktyg som krävs för att möta utmaningarna. Bygg mer och billigare bara, säger någon. Höj bostadsbidragen säger någon annan och ytterligare andra talar öppet om att etablera en svensk version av social housing. Sannolikt behövs det flera åtgärder, både på kort och på lång sikt, men vilka fungerar bäst?

Frukostseminariet inleds med att Nima Sanandaji presenterar rapporten ”En hållbar social bostadspolitik”. Därefter vidtar ett moderatorlett panelsamtal om utmaningarna och möjliga sätt att hantera dem.

Medverkande:
Caroline Szyber (KD), ordförande Civilutskottet
Hans Lind, professor KTH
Nima Sanandaji, samhällsdebattör och analytiker
Therese Berg, Enhetschef Boende & Juridik, SABO

Plats: Ljusgården, Drottninggatan 33, Stockholm
Datum: Tisdag 27 januari
Tid: 8.30-9.30, frukost från 8.00

Var social, dela med dig!