Ytterligare förslag för att förbättra integrationen

Bara för att vi talar integrationspolitik så säger Twitter-vänster ni närmare er SD. NEJ, integrationspolitiken är inte bra – vi ska göra något åt den – men på en mänsklig värdegrund istället för en främlingsfientlig.
Idag presenterar Göran Hägglund tre förslag på DN debatt.

Tre nya förslag. Bostadsbristen är en av de största utmaningarna för ­nyanlända i Sverige. Stödet till dem som väljer eget boende leder till destruktiv trångboddhet och bör skrotas. Vi vill också satsa på snabba modulbostäder och nya ­kollektivtrafiklösningar, skriver Göran Hägglund (KD).

Människor som lever i ständigt uppbrott. Barn som flyttar gång efter gång. Extrem trångboddhet som för med sig oro, hälsoproblem och sömnsvårigheter. Slitna lägenheter, slitna relationer. Och slitna samhällen. Det är inte något krisdrabbat land långt borta som jag beskriver. Utan Södertälje. Malmö. Tensta. Och andra platser i Sverige där många asylsökande och nyanlända bor.

Jag är djupt bekymrad över den situation vi befinner oss i. Enskilda asylsökande och nyanlända drabbas av dåliga och otrygga boendeförhållanden. Allra hårdast drabbas barnen. Även något så vardagligt som att göra läxor blir en prövning när vuxna pratar och yngre barn gråter i samma rum. Många tvingas tillbringa en stor del av sin tid utanför hemmet, för att de helt enkelt inte får plats hemma. Det här är utmaningar som kommunernas samhällsplanering inte förmått hålla jämna steg med, och med de ökande flyktingströmmarna har problemen ökat. Det tär på kommunernas förmåga och vilja att hjälpa. På många platser blir motsättningarna och slitningarna mellan människor stora. Vi som vill att Sverige även i framtiden ska stå för öppenhet och medmänsklighet måste därför ge nya och bättre svar på hur mottagandet ska fungera.
Kristdemokraterna genomför nu ett omfattande arbete med att ta fram förslag som kan förnya integrationspolitiken.

Det finns en rad hinder som asylsökande och nyanlända på egen hand har svårt att överbrygga, och ett av de största hindren är bristen på bostäder. För att Sverige ska få en bättre fungerande bostadsmarknad krävs ett fortsatt arbete med reformer som kan öka byggtakten men också möjliggöra bostäder för människor med små resurser. Sådana reformförslag kommer jag att återkomma med. Men Sverige behöver också på kort sikt minska den akuta bostadsbristen och trångboddheten.

Läs hela artikel här.

Var social, dela med dig!
,