Alliansens budget bra för byggbranschens unga

Skriver med Alliansen i Civilutskottet om att Alliansens budget är bra för byggbranschens unga i Skaraborgs allehanda.

Regeringen misslyckades med att få igenom sin budget i riksdagen. Därmed föll också de förslag som hade inneburit en kostnadschock för byggsektorn och som inte minst hade gjort det svårt för branschens unga. Regeringens förslag om kraftigt höjda skatter på arbete och företagande och en återgång till utbyggda bidrag skulle ha försvagat Sveriges ekonomi och bromsat tillväxten av nya jobb. Detta hade blivit kännbart i de företag som efter åtta år av stabil alliansregering och omfattande reformer för ökat bostadsbyggande nu står för den högsta nivån av byggande av flerbostadshus sedan början av 1990-talet.

Den fördubbling av arbetsgivaravgiften för unga mellan 16 och 25 år som regeringen föreslog hade slagit brett mot ungas jobb.

En sammanställning som gjordes av Svensk Handel, Visita och Almega i våras visade att den bransch som skulle drabbas hårdast, näst handeln och hotell- och restaurangbranschen, var byggbranschens företag. De höjda arbetsgivaravgifterna hade gjort det avsevärt dyrare för arbetsgivaren att ha en ung person på lönelistan. För byggindustrin hade detta inneburit en kostnadschock om 2,4 miljarder kronor.

Jobb som byggnadsarbetare, målare eller elektriker är eftertraktade bland unga. Av sammanställningen framgår att närmare 50000 av de anställda i byggindustrin är 25 år och yngre. Förutom att regeringens budget hade skapat osäkerhet för deras anställningar minskar möjligheterna till arbete eller praktik efter gymnasiet om de yngre får svårare att konkurrera med äldre arbetskamrater. Det är ett långsiktigt hot mot bostadsbyggandet i Sverige. Ökade kostnader för företagen och för bostadsbyggande ger högre hyror och högre priser på bostäderna. Även detta blir extra kännbart för ungdomarna, som precis ska träda in på bostadsmarknaden.

Den nu fallna vänsterbudgeten hade gjort det svårare att vara ung både på bygget och på bostadsmarknaden. Alliansen prioriterar jobben och tar ansvar för ekonomin. Byggbranschen behöver sina unga medarbetare och genom att göra det billigare och enklare att bygga skapar vi förutsättningar för branschen att fortsätta växa och byggtakten att fortsätta öka.

Var social, dela med dig!