Öppen utfrågning om konsumtion på kredit

Civilutskottet håller den 19 februari en öppen utfrågning på temat konsumtion på kredit – är konsumenten tillräckligt skyddad?

Kreditsamhället är under ständig utveckling. Krediter ökar möjligheterna för hushållen att planera sin ekonomi men riskerar också att bidra till överskuldsättning. Inom ramen för sitt löpande arbete med uppföljning anordnar civilutskottet en öppen utfrågning på temat konsumtion på kredit – är konsumenten tillräckligt skyddad?

Utskottet vill höra deltagarnas synpunkter på utvecklingen under de senaste åren av kreditgivningen för konsumtion. Det gäller bland annat marknadsföring, fakturaköp och delbetalning, otydliga priser och hur den här typen av krediter inverkar på hushållens skuldsättning.

Tid: Torsdagen den 19 februari klockan 09.30–12.00
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Program

09.30
Inledning – civilutskottets ordförande Caroline Szyber (KD)

09.35
Gunnar Larsson, generaldirektör, Konsumentverket

09.45
Lena Bäcker, verksamhetsområdeschef, Kronofogdemyndigheten

09.55
Malin Omberg, verksamhetsområdeschef, Finansinspektionen

10.05
Anna Hedborg, utredare, Utredningen om överskuldsättning

10.15
Bengt Nilervall, näringspolitisk expert – betalningar, Svensk Handel

10.20
Företrädare för Svenska Konsumentkreditföretagen

10.25
Ingvor Fahlén, ordförande Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst

10.30
Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP), Finansdepartementet

10.40-10.55
Paus

10.55
Frågor från utskottets ledamöter

11.55-12.00
Avslutning – civilutskottets vice ordförande Johan Löfstrand (S)

Var social, dela med dig!