Det måste bli lättare att bygga sjönära

Skriver med Allianskollegorna i civilutskottet på SvD Brännpunkt om att det måste bli lättare Det måste bli lättare att bygga sjönära.

Hela Sverige ska leva och vi behöver bättre ta vara på landsbygdens fördelar. Därför bör det bli lättare att bygga sjönära. Regeringen behöver göra upp med Miljöpartiets och Mehmets Kaplans byggförbud, skriver fyra allianspolitiker.

Ska Sverige utvecklas utanför städerna behöver landsbygden få ta sina fördelar tillvara. Med Miljöpartiet i spetsen har politikens storstadsfixering ytterligare tilltagit. Det ska bli svårare att resa, transporter ska försvåras och företag straffas med höjda kostnader. Samtidigt läggs en våt filt över landsbygdens förutsättningar när byggnation försvåras. Den S-ledda regeringen behöver göra upp med Miljöpartiet och Mehmets Kaplans byggförbud.

Det finns stor potential i att i högre utsträckning tillåta byggnation i sjönära lägen. Många vill kunna bo nära vatten och här kan landsbygden erbjuda möjligheter för många fler än vad städerna har möjlighet till. Sverige har 42 000 mil strandlinje, som till stora delar står helt orörd. För att öka attraktionskraften i att bosätta sig utanför storstäderna behöver det bli enklare att få att bygga hus i sjönära lägen. Med tanke på hur mycket obebyggd mark det finns kan detta genomföras utan att naturvärden går förlorade.

Alliansregeringen genomförde 2009 förenklingar i strandskyddet för att öka landsbygdens möjlighet att locka till sig boenden. Länsstyrelserna och kommunerna har fortfarande inte tagit tillvara möjligheterna med den nya lagstiftningen och nu öppnar dessutom Miljöpartiet för att försämra möjligheten för nya bostäder. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har påtalat till regeringen att flera länsstyrelser godtyckligt fattar beslut om att öka strandskyddet från kravet på 100 meter till 300 meter från strandlinjen. På flera håll runt om i landet försvårar detta, inte bara för bostadsbyggande utan också för turism och näringsliv.

I riksdagen har bostadsminister Mehmet Kaplan tillfrågats om vilka åtgärder regeringen avser att genomföra för att förenkla byggnation i sjönära lägen. Ministern duckar helt för frågeställningen, och faller tillbaka på Miljöpartiets fientliga inställning till landsbygdens möjligheter. I opposition motsatte sig Miljöpartiet alla former av ökade möjligheter att bygga strandnära. I stället var uppfattningen den helt motsatta. Strandskyddet skulle stärkas ytterligare och ingen skulle få möjlighet att bygga nära någon av Sveriges alla strandkanter. Linjen känns igen som förbudstråd genom hela Miljöpartiets så kallade bostadspolitik. Skärpta bullerregler, fler kommunala särkrav, minskade förutsättningar för andrahandsuthyrning och hårdare strandskyddsregler. Den enda gången Miljöpartiet hittills har varit på tårna när det kommer till bostadsbyggande är när man kan använda det som ursäkt för att stänga en av Sveriges viktigaste flygplatser. Att S-märkta kommunalråd runtom i landet tillåter sin regering att behandla bostadsbyggande på detta sätt är förvånande.

Faktum kvarstår, den absoluta merparten av Sveriges strandlinje är skogsbeklädd, otillgänglig för allmänheten och obebyggd. Självklart ska vi ha ett regelverk som värnar naturvärden och säkrar allmänhetens tillgång till våra stränder, men det behöver samtidigt bli lättare för människor att bo närmare vatten än vad dagens fyrkantiga regeltillämpning medger. Eftersom vi menar allvar med att hela Sverige ska leva är det också vår uppfattning att vi bättre bör ta vara på de fördelar landsbygden har gentemot storstäderna, en av dem är det strandnära boendet. Stefan Löfven borde ta Miljöpartiet i örat.

Var social, dela med dig!
,