Arbetet för ett rimligt strandskydd återupptas

Pressmeddelande
Stockholm den 22 april 2015

Arbetet för ett rimligt strandskydd återupptas

– Den dödande återställare som regeringen kanske tänkt för landsbygden med strandskyddet behöver nu inte inträffa. Istället är det Alliansens linje för ett mer ändamålsenligt strandskydd som gäller.

Det säger Caroline Szyber (KD), ordförande i civilutskottet, med anledning av att den alliansgemensamma motion hon medverkat till nu givits tillkännagivande i Miljö- och jordbruksutskottet.

Utskottet föreslår i enlighet med motionen att riksdagen uppmanar regeringen att göra strandskyddet mer ändamålsenligt i hela landet, i syfte att förbättra förutsättningarna för byggande, boende och näringsverksamhet i strandlägen.

– Sverige har 42 000 mil strandlinje, som till stora delar står helt orörd. Många vill bo nära vatten, på vackra platser, landsbygden erbjuder denna möjlighet.

– Trots att vi förenklade strandskyddet är det fortfarande länsstyrelser som godtyckligt motverkar intentionen. Flera län och kommuner tvekar också inför att våga applicera förenklingarna. De behöver en skjuts i rätt riktning, inte medhåll.

– I opposition motsatte sig Miljöpartiet konsekvent alla former av ökade möjligheter till att bygga strandnära. Tvärtom ville man göra strandskyddet ännu mera strängt. Det är också den position man helst klänger sig fast vid nu vid regeringsmakten.

– Vi arbetade hårt under åtta år med alliansregeringen för att förändra strandskyddet, en stegvis process över tid för att säkra juridisk hållbarhet. Det arbetet måste fortsätta för att häva den hämmande effekt som strandskyddet har alltjämt för landsbygdens utveckling, avslutar Caroline Szyber.

Var social, dela med dig!
, ,