Debatt i associationsrätt m.m.

image

Herr/fru talman

Att våga satsa på en idé och att förverkliga en dröm det är vad företagande handlar om för många. Fler företag betyder fler jobb, starkare ekonomi och bättre välfärd. Det är viktigt att människor med idéer vågar satsa på att starta eget.

Alliansen har tagit flera steg för att det ska bli enklare att starta och driva företag, viktiga steg för ett bättre företagsklimatet under våra 8 år och fler startar företag idag. Men vi ligger fortfarande långt efter andra europeiska länder.

Ja det har tagits steg i rätt riktning men många återstår. Kristdemokraterna anser att de små och medelstora företagen, som ofta är familjeföretag, ska stå i centrum för utformningen av näringspolitiken. Det som dock är ett problem jag såg redan när jag arbetade som jurist för 9 år sen är att många startar fel företag. Vad menar jag när jag säger så, jo bolagsformen. Man startar ett enskilt företag, en väldigt bra bolagsform och perfekt att ha exempelvis vid sidan av sitt vanliga arbete. Man startar inte ett aktiebolag för det låser in kapital man vill använda för att förverkliga sina drömmar. Sedan efter några år vill man ändra till aktiebolag och det blir ofta en krånglig och komplicerad historia.

Den 1 april 2010 sänktes kravet på lägsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag från 100 000 kronor till 50 000 kronor. Hos Bolagsverket har 2 594 nya aktiebolag registrerats per månad sedan förändringen, vilket kan jämföras med 1 676 nya aktiebolag per månad under samma period 2009, dvs. en ökning med 54,7 procent.

Kravet på eget bundet kapital i aktiebolaget motiveras bl.a. med att det utgör ett borgenärsskydd. Ett motiv som kan ifrågasättas på flera grunder men främst en borgenär ställer oavsett aktiekapitalets storlek krav på de säkerheter som efter en marknadsmässig bedömning är nödvändiga. Jag tror inte ett kapitalkrav är det som förhindrar oseriösa företag, vill man starta företag gör man det ändå. Det enda det gör är att det riskerar inlåsningseffekter när ett bolag ska expandera och bolagsmännen tvingats välja en bolagsform som egentligen inte är optimal, bara därför att man inte kunnat uppbringa tillräckligt med aktiekapital vid startögonblicket. Det blir kostsamt för seriösa småföretag den dagen de ska ändra bolagsform.

Sverige behöver fler entreprenörer! – Bifall till reservation ett

Var social, dela med dig!