Sverige behöver en aktiv bostadspolitik

Skriver i senaste numret av Kristdemokraten om bostadspolitik. Och att det Sverige behöver är en aktiv bostadspolitik.

Alliansregeringen genomförde den största översynen av regelverket för byggande och planering av bostäder som Sverige skådat på många herrans år. 112 skarpa förslag till åtgärder lades på riksdagens bord. Åtgärder som gör det enklare, tydligare och mer förutsägbart att planera för och bygga bostäder i Sverige. Planprocessen kortades ned, byggreglerna för student- och ungdomsbostäder förenklades och vi skapade gemensamma byggregler i hela landet, istället för kommunala. Åtgärderna kröntes med Sverigebygget i vilket infrastrukturen och bostäder kopplas ihop på ett tydligare sätt än förr och förutsättningar skapas för fler bostäder. Det jag känt de senast månader är en oro för att reformviljan inom bostadspolitiken stannar av. Att den nya regeringen grubblar sig fram utan att våga fortsätta reformarbetet.

Nu byggs det bostäder igen i Sverige, nästan som aldrig förr. Och det behövs. Alltsedan 1990-talets början har Sverige byggt hälften av vad Norge, Danmark och Finland gjort per capita. Men mycket mer kan och måste göras. En bostadspolitik värd namnet måste utgå ifrån förändringar i regelverket och lagstiftningen som rör bostadsbyggande. Ett högt tonläge bygger inga nya bostäder.

Vii står inför många utmaningar
– Att hålla i den här höga byggtakten och plussa på den ytterligare. Hur många gånger vi politiker än nämner en siffran med antalet bostäder vi vill ska byggas – så blir inga bostäder byggda förrän det finns rätt marknadsförutsättningar finns.
– Att möta ett bostadsbehov från delar av befolkningen med mindre plånböcker. Den sociala hållbarheten är vår tids kanske största utmaning i bostadsfrågan, jag tänker inte minst på migrationen. Det som byggs är nästan uteslutande premium. Dyrt vid kaj med sjöutsikt. Hyresrätten idag är inget lågprisalternativ även om det ofta låter så i debatten. Vi måste också bygga för dem med små plånböcker.

Precis före valet remitterades nya riktvärden för buller. Målet var att dessa skulle trätt i kraft den 1 januari i år. Med alliansens föreslagna riktvärden skulle vi öppna upp för betydligt fler små lägenheter och studentbostäder i exempelvis Stockholm. Exempelvis kan då fyra lägenheter byggas istället för två stycken för man kan bygga sovrum mot såväl gata som gård. Genom att värna dagens bullerregler förhindra man tillkomsten av nya lägenheter. Större delen av Sveriges befintliga bostadsbestånd i stadsmiljö skulle aldrig tillåtas om de byggts idag under nuvarande bullerregler. Alliansen har nu lagt fram förslag på ett utskottsinitiativ för att tvinga fram ett beslut.

Som jag sa i en debatt till bostadsministern ”bered dig på att allt som du gör och som gör skillnad kommer att möta kritik från något håll. Den som vill vara allas vän kommer garanterat att misslyckas på bostadspolitikens område. Den som inte formulerar sin egen åsikt och strategi kommer ovillkorligen att bli ett redskap för andra.”

Det är anmärkningsvärt att regeringen lämnar walk-over en så viktig fråga som hur vi ska lösa bostadsbristen i Sverige. Anmärkningsvärt, men kanske inte förvånande.

Var social, dela med dig!