Vänsterregeringen måste ta tag i integrationspolitiken

Senaste tiden har nya händelser inträffat som bekräftar de problem som finns på integrationsområdet. Arbetslöshet, långvarigt utanförskap och social utsatthet är utmaningar som vi måste ta på allvar. Åtgärder kan inte låta vänta på sig.

Trots det har vänsterregeringen under sina sex månader vid makten inte agerat. Förutom att skrota integrationsministerposten har få förslag presenterats och ännu mindre kommit på plats. Regeringen har uttryckt att den vill förbättra utbildningen i svenska och valideringsprocessen för att underlätta för fler att få jobb. Det är bra och åtgärder som Kristdemokraterna efterfrågat. Men det räcker inte. Vi Kristdemokrater har presenterat flera förslag som vi uppmanar regeringen att utreda och genomföra.

Här är några förslag:
-Vi vill anpassa SFI till varje person. Beroende på förkunskaper och vilket jobb du vill söka behövs olika undervisning.
– Föräldralediga ska kunna få barntillsyn under SFI-undervisningen.
– Nyanlända ska få tjäna motsvarande 100 000 kronor per år, i fem år, utan att betala inkomstskatt. Samtidigt bör etableringsersättningen sänkas något. Då blir det mer lönsamt att börja arbeta direkt när man kommer till Sverige.
– Inför tillfälliga uppehållstillstånd i tre år i stället för permanenta som vi har i dag. Fler länder inom EU måste ta sitt ansvar för flyktingmottagande. Om samma regler gäller i Sverige som i övriga EU kan det bidra till en jämnare fördelning. Den som får jobb eller har ett skyddsbehov efter tre år, ska få ett permanent uppehållstillstånd.
-Vi föreslår tillfälliga bygglov och statliga hyresgarantier för moderna modulbostäder för att fler bostäder ska byggas snabbare.
– Ta bort lagen om eget boende, EBO, som har lett till trångboddhet, flyttkaruseller och utanförskap. Detta skulle ge jämnare spridning av asylansökande i landet, vilket hjälper nyanlända att komma in i samhället och ger kommunerna bättre förutsättningar att hjälpa.

Varje dag flyr människor undan krig och förföljelse. Kristdemokraterna står upp för en human migrationspolitik. Det ställer oss inför stora utmaningar. Vi måste ha en integration som fungerar. Kristdemokraterna har lagt flera förslag för att invandrare snabbare ska komma i arbete, hitta en bostad och lära sig svenska. Det minskar kostnaden för invandringen och välfärden stärks när fler är med och bidrar. Vänsterregeringens tomma svar på de utmaningar som Sverige står inför är därför ett svek mot såväl människor som flyr som de som känner oro inför utmaningarna.

Var social, dela med dig!
,