Debatt om återfallsförbrytare

Imorse debatt om återfallsförbrytare i Dagens juridik

Pratade om den stora andelen dömda brottslingar som återfaller i brott, apropå Justitieutskottets förslag om skärpta regler för villkorlig frigivning för personer som återfaller i brott.

Samt Riksrevisionens granskning.

Utslussningen a och o läs vad jag skrivit tidigare men såklart viktigt att vi med lagstiftning och straff också markerar.

Vi kan diskutera straffpåföljder, brottsofferperspektiv och arbete för att förbygga kriminalitet. Men lika viktigt är naturligtvis att underlätta och uppmuntra den som valt den kriminella banan att byta livsstil.

Kristdemokraterna vill därför bidra till att sätta fokus både på hur tiden på anstalt spenderas och hur samhället agerar tiden direkt efter avtjänat straff.

Anstalternas yrkesutbildningar och rehabiliteringsprogram behöver kvalitetssäkras fortlöpande och syfta till underlättad återanpassning. Målet måste vara att det finns så goda möjligheter som möjligt att återanpassas till samhället efter avtjänat straff.

Och här finns det mycket att göra, inte minst gällande det offentligas agerande efter avtjänat straff.

Det här håller de flesta med om. Men systemet fungerar inte alltid så bra som man skulle kunna önska. Och vi behöver vända på en hel del stenar, och ifrågasätta invanda arbetsmönster, för att på allvar lyckas åstadkomma positiva förändringar.

Det finns ju flera områden att jobba med vad gäller återfallen.
Läs mer här

Å ena sidan vill vi få stopp på brottsligheten genom att de som begår brott ska sluta med detta. Då måste vi se till orsaker till varför man begår brott. Där är missbruk en viktig faktor. Därför behöver vi jobba mot missbruk på anstalter och i behandlingshem. Vi behöver också se till att upprätta rutiner som förberedelse till ett vanligt liv, utan brott. Utbildning. Vi behöver en bättre utslussning, hjälp till ett liv utanför brottsligheten, dvs ett jobb, ett sammanhang, familj, vänner. Svenssonliv, helt enkelt. Eftersom många också har neuropsykiatriska funktionshinder kan just rutiner vara av än större vikt. Jag tänker mig att ju mer man lyckas bygga upp i form av jobb, familj, vänner, struktur och, om du vill, ”status”, desto mer har man att förlora på att falla dit i brottslighet.

Å andra sidan vill vi tydligt markera att brott, och särskilt återfallsbrott, inte accepteras. Där kan man jobba med hårdare tag och straff. Så som gjorts med ¾-frigivning istället för 2/3-frigivning till exempel. Man kan kanske också tänka sig hårdare domar vid upprepad brottslighet.

Brottsförebyggande arbete är alltid viktigt. Eftersom det visat sig så svårt att bryta en persons brottsliga bana är det bättre att lägga krutet på barn som är på väg in i brottslighet. Bra skola, bra fritid – vår fritidspeng som kan ge barn ett bra sammanhang istället för häng på otrygga platser. Trygga familjer, inte minst.

Var social, dela med dig!