Låt föräldrar bestämma själva

Låt föräldrar bestämma själva
Tre av fyra svenskar anser att föräldrarna själva ska bestämma över sin föräldraledighet, visar en ny undersökning från Novus. Även bland vänsterpartiernas väljare är 60 procent emot kvotering i föräldraförsäkringen. Det är ett tydligt besked till alla politiker – föräldrar vill själva bestämma över sina liv och sin vardag. Ändå tänker Löfven och Romson köra över väljarna och ytterligare kvotera föräldraförsäkringen med stöd av Folkpartiet.

Kvotering av föräldraförsäkringen tar inte hänsyn till att familjer och barn är olika och har olika förutsättningar, varför Kristdemokraterna är starkt kritiska till förslaget. Ju mer fyrkantiga system som skapas desto sämre passar de in i olika familjers vardag. Politiken ska stödja – inte styra!

Kristdemokraterna vill i stället göra föräldraförsäkringen mer flexibel. Vi vill ta bort kvoteringen, förlänga rätten till tjänstledighet och skydda inkomsten för föräldralediga tills barnet är tre år. På så sätt försvinner några av de regler som idag missgynnar pappor och det blir lättare att kombinera familjeliv och arbetsliv.

Löfvens och Romsons mall passar inte alla barnfamiljer. Sverige behöver starkare familjer, inte starkare styrning av familjerna.

Caroline Szyber
riksdagsledamot (KD) Stockholm

Var social, dela med dig!