Uppföljning av den nya fastighetsmäklarlagen

Civilutskottet har beslutat att göra en uppföljning av om den nya fastighetsmäklarlagen har fått avsedd effekt.

Den 1 juli 2011 började en ny fastighetsmäklarlag att gälla. Lagen syftar till att ge både säljare och köpare trygghet i samband med fastighetsaffärer som sker via mäklare samt att ge fastighetsmäklare goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet.

Den nya fastighetsmäklarlagen har gällt sedan juli 2011. I bland annat media har det uppmärksammats vissa problem vid fastighetsaffärer som sker genom fastighetsmäklares förmedling, till exempel förekomsten av så kallade lockpriser och andra oklarheter vid budgivningar. Frågor om fastighetsmäklarens roll har också tagits upp i motioner som behandlats av riksdagen.

Civilutskottet har beslutat att göra en uppföljning av om den nya fastighetsmäklarlagen har fått avsedd effekt.

Var social, dela med dig!