Riksdagen vill se utökad initiativrätt

Fastighetsnytt skriver om Alliansens förslag om utökad privat initiativrätt. Hittar den ej på nätet på återger den nedan.

Riksdagen uppmanar nu regeringen att införa möjligheten till privat initiativrätt för detaljplaner.
Det är inte första gången frågan är uppe till diskussion. Privat initiativrätt för detaljplaner var bland annat en av punkterna i Nybyggarkommissionens förslag för att lösa bostadsbristen. Men nu är det uppe på agendan igen. Det var i slutet av april som riksdagen gav regeringen i uppdrag att införa möjligheten. I korthet skulle det innebära att privata fastighetsägare och byggföretag själva kan ta fram detaljplaner, som sedan beslutas av kommunen.

– Planprocessen tar väldigt lång tid i Sverige, i extrema fall kan det ta sex till åtta år eller ännu längre. En av orsakerna är att kommunernas hantering tar lång tid. Att liksom i Norge göra det möjligt för byggföretagen att kunna driva detaljplaneprocesser är ett sätt att snabba på planprocessen. Men frågan måste utredas först och vi måste få till en starkare översiktsplanering. Det senare tror jag vi behöver av flera skäl, säger Caroline Szyber (KD), ordförande för civilutskottet som lade fram förslaget i riksdagen.

RIKARD SILVERFUR, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige, är positiv till att frågan tas upp igen.

– Det finns mycket att vinna på att stärka den enskildes möjligheter att skapa förutsättningar för önskvärda exploateringar. Med en privat initiativrätt för detaljplaner kommer det att produceras fler detaljplaner och processen kommer att gå fortare. Privat framtagna detaljplaner har också sannolikt högre genomförbarhet, vilket leder till att fler byggplaner realiseras.

Bostadsminister Mehmet Kaplan vill inte kommentera förslaget i sak. Via sin pressekreterare meddelar han att riksdagens beslut nu behandlas i regeringskansliet, samt att han avvaktar utredningsarbetet i Planprocessutredningen. Men när Fastighetstidningen pratar med Thomas Kalbro, som leder utredningen, säger han att utredningen inte tittar närmare på privata planinitiativ.

REDAN IDAG kan kommuner välja att låta privata bolag ta fram detaljplaner och exploateringsavtal, men det är upp till kommunen att initiera en sådan process. Rikard Silverfur tycker att Sverige borde titta på hur man gör i Norge. I grannlandet är byggherrarnas initiativrätt till planläggning lagreglerad. De arbetar utifrån regionala planer som tydligare specificerar fastighetsägares rättigheter och vilka krav som ställs på både en kommun och den som lämnar in ett förslag.

– I slutändan handlar det om att utmana det kommunala planmonopolet. Och jag menar inte att vi ska avskaffa det, men väl modernisera det, säger Rikard Silverfur.

Var social, dela med dig!