Det behövs bättre bärkraft på bostadsmarknaden

Det behövs bättre köpkraft på bostadsmarknaden

– Med vår budget stärker vi bostadsbidraget för de med låga förutsättningar att skaffa bostad. Med dagens bostadsmarknad måste deras kraft att klara hyror stärkas.

Det säger Caroline Szyber med anledning av att Kristdemokraterna presenterat sin budgetmotion Gemenskap och framtidstro.

– Bostadsbidraget är det familjepolitiska stöd som bäst når barnhushåll med låg ekonomisk standard, det har särskild betydelse för ensamstående föräldrar med mycket knappa resurser. Ett av bostadsmarknaden många problem är att grupper med svag ekonomiskt styrka dominerar bland de som är i behov av bostad.

– Jag är för övrigt oerhört orolig för att regeringen med sin budget kastat ett oljefat på brasan. Deras subventioner till byggföretagen är direkt kontraproduktiva gentemot en sund och fungerande bostadsmarknad, avslutar Caroline Szyber.

Förslaget: Det särskild bidraget för hemmavarande barn höjs med 350 kronor per månad för ett barn, 450 kronor för två barn och 600 kronor per månad för tre eller fler barn. Stödet gäller tills barnen fyller 18 år. Kristdemokraterna avsätter 700 miljoner kronor för ändamålet.

Var social, dela med dig!
,