Debatt och självkritik

I förra veckan satt jag i debatt om hisstöd, bland annat tidningen Veteranen skriver om den

Men då är det ju konstigt att bidraget inte har kommit under tidigare S-styren, invände Caroline Szyber, som också var självkritisk:

– Vi från alliansens sida trodde att kommuner och fastighetsägare och marknad skulle klara av det här själv, men så har det inte blivit. Oberoende av vilket boende man bor i, allmännytta eller privat exempelvis, så ska det finnas en möjlighet att få tillgänglighet, och då måste det också finnas ett statligt stöd. I annat fall hade vi inte tillsatt den utredning som Ewa Samuelsson har lett.

Caroline Szyber markerade sin uppfattning att när nu Sverige står i en bostadskris och när renoveringsbehoven är stora på många håll, så är det läge att investera och passa på att bygga såväl en extra våning på hus som ska renoveras som att installera hissar.

– Sen är jag övertygad om att ska det lyckas med stöd till hissar och tillgänglighet måste det bli öronmärkta pengar till kommunerna. Annars går det inte.

Caroline Szyber fortsatte med en bekännelse.

– Om jag ska vara ärlig så tänkte jag inte så mycket på de här frågorna för tre år sedan. Men nu har jag blivit mamma och fått gå runt med barnvagn. Jag har insett att det här med tillgänglighet gäller oss alla och att det är mycket kvar att göra i vårt samhälle innan det kan kallas tillgängligt.

Var social, dela med dig!