Åtgärder för att möta flyktingkrisen

De senaste 7 dagarna har mer än 10 000 personer sökt asyl i Sverige. Statsminister försöker övertyga övriga EU-länder ta ett större ansvar. Jag tror fortfarande på EU men jag tror inte på alla medlemsstater så har slutat ha en övertro på att detta kan lösas inom EU. Tyvärr. Men åtgärderna vi presenterar nu och framöver måste ha fokus på vad vi kan göra själva inte enbart förlita oss på att andra tar ansvar.

– Vi behöver ett flyktingmottagande som både är hållbart och medmänskligt. Vår självklara utgångspunkt är att värna asylrätten. Nu kommer det fler hjälpsökande än vi har förmåga att hantera. Därför lägger vi förslag som både ska minska på trycket mot asylmottagningen och öka mottagningskapaciteten. Det sa Ebba Busch Thor idag när hon presenterade ett migrationspolitiska förslag för att möta flyktingkrisen.

Kristdemokraternas migrationspaket innehåller förslag på fem områden:

Snabba beslut.

Effektivare avvisningar.

Korrekta beslutsunderlag.

Kriskommission för bättre integration.

Förbättrat mottagande av ensamkommande barn.

Det pågår en humanitär kris i världen. Krig, förtryck, islamistiska terrorgrupper samt förföljelse av etniska och religiösa grupper driver människor på flykt. Över 60 miljoner människor är på flykt inom eller från sitt land. Många söker nu sin tillflykt till Europa. Sverige har länge varit ett av de länder flest söker sig till och så är det även nu. Aldrig förut har ett så stort antal människor på flykt sökt sig till vårt land. Det ställer oss inför utmaningar som vi ännu inte fullt ut kan bedöma konsekvenserna av. I själva verket står vi inför en situation som saknar motstycke i modern tid. Inte bara ur ett svenskt perspektiv, utan också ur ett europeiskt. Kristdemokraternas utgångspunkt är att värna asylrätten, att Sverige har ett moraliskt ansvar att hjälpa medmänniskor i nöd. Vi vill värna öppenheten och den fria rörligheten inom EU. Vi har ett ansvar att använda våra resurser på ett sådant sätt att vi kan hjälpa så många människor som möjligt. Vårt land ska vara en öppen demokrati och en fristad för människor på flykt. Vi ska kunna hjälpa idag, imorgon, om ett år och om tio år. En konsekvens av detta är att vi nu behöver minska trycket mot det svenska asylmottagningssystemet genom att få färre att söka sig hit och fler att söka sig till andra EU-länder. Nu krävs ett större ansvarstagande inom EU och att vi gemensamt återupprättar Schengens yttre gränser. Akut krävs också mer stöd till UNHCR och andra hjälporganisationer i flyktinglägren och i andra delar av Syriens närområde. Utbildning och arbete är helt centralt för att bidra till ett drägligare liv i dessa områden. Långsiktigt behöver världssamfundet öka ansträngningarna för att skapa fred, stabilitet och demokratisk utveckling i de länder man nu flyr ifrån. Då kan man varaktigt skapa förhållanden som gör att människor inte drivs på flykt och att människor kan återvända hem. När situationen förbättras i länder varifrån människor flyr kan trycket mot Europa varaktigt minskas.

Fackförbundet ST föreslår idag två liknande förslag som vi gör.

Var social, dela med dig!
,