EU inte har fungerande gränskontroller vid yttre gräns

Skriver med Désirée Pethrus på Europaportalen om att Löfven måste stå upp för Dublinförordningen på EU-toppmöte.

Så länge vi har Dublinrförordningen måste den gälla. Statsministern bör inte acceptera ett regellöst tillstånd i EU vad avser asylpolitiken. Det skriver kristdemokraterna och riskdagsledamöterna Désirée Pethrus och  Caroline Szyber.

Kristdemokraterna presenterade under onsdagen förslag på att införa gränskontroller samt transitzoner nära våra gränsövergångar, för skapa ordning och reda i asylmottagningen och samtidigt öka mottagningskapaciteten. Vi kan konstatera att EU inte har fungerande gränskontroller vid yttre gräns och att Dublinförordningen inte efterlevs, förordningen innebär att man ska söka asyl i första EU-land man kommer till.

Regeringen har stått helt handfallen inför det stora tryck det inneburit på det svenska asylmottagningssystemet men också inför de säkerhetsrisker obefintliga gränskontroller innebär och beslöt först under gårdagen att ge polisen i uppdrag att införa gränskontroller.

När vi nu fått olika rapporter om att vår egen socialtjänst inte klarar sina ordinarie uppgifter, migrationsverket saknar tillräcklig kapacitet, polisen måste prioritera ner väsentliga uppgifter och vi saknar boenden – då har vi nått ett mycket exceptionellt läge.

När vi dessutom inte har kunskap om identiteten på de personer som korsar gränsen till EU och därefter in i Sverige, uppstår ett riskabelt säkerhetsläge. Här har vi politiker har stort ansvar att värna människors säkerhet.

Vi står upp för att människor på flykt ska få hjälp och vi tycker att Sverige ska ha en human, generös och rättssäker hantering av asylsökande. Men vi inser, när vi ser nuvarande tryck på våra mottagningssystem, att det finns en gräns för vad Sverige ensamt klarar av. Sverige står för en reglerad invandring.

När nu EU:s asylsystem, den så kallade Dublinförordningen, kollapsat och när EUs gränskontroller via Schengen också helt upphört att fungera har vi försatts i ett ohållbart läge.

Flyktingar men även andra kan nu komma in i EU sjö- eller landväg utan registrering. Och därefter kan alla EU-länder söder om Sverige hjälpa asylsökande över de olika landgränserna, vidare mot Sverige, helt emot det system som EU fattat beslut om. Vi tvingas konstatera att det grundläggande asylsystemet inom EU är satt ur spel.

Det går inte för statsministern att fortsätta att sätta allt sitt hopp till en omfördelningsmekanism som under snart två månader bara lyckats omplacera ett 150–tal personer av de beslutade 160 000, mellan EU länderna.

Statsminister Stefan Löfven måste nu när EU-topparna möts idag på Malta kräva att Dublinförordningen efterlevs tills en annan ordning finns på plats. I media har nu statsministern sagt att han vill se en ny Dublinförordning. Vi menar att han tills vidare måste säga att det är det systemet som nu ska gälla, och inte undergräva detsamma. Han bör inte acceptera ett regellöst tillstånd i EU vad avser asylpolitiken. Dessutom är inte det något han fått mandat av EU-nämnden att driva.

Enligt Migrationsverkets generaldirektör, står nu Sverige med en direktgräns till Turkiet på grund av fallerad yttre gränsbevakning. Registreringen av de som anländer via sjö-eller landgränser fungerar inte. Dagens okontrollerade gränser innebär en risk för att samma individer som människor flyr ifrån, följer efter över gränsen.

Vi menar att utan gränskontroll upprätthålls inte statens territoriella suveränitet. Då förhindras inte människosmuggling, trafficking, terrorism och illegal invandring. Statsministern måste lyfta denna fråga inom EU.

Just nu talas allt mindre om fler lagliga vägar in i EU. Men vi menar att man självklart ska ha möjligheter att komma till EU av olika anledningar, inklusive att söka asyl. Vi vill att det öppnas EU-kontor utanför EU, där man ska kunna söka humanitärt visum/nödvisum så man inte tvingas att ta den farliga vägen med båt över Medelhavet. Vi anser också att vi bör öppna för ökade möjligheter till arbetskraftsinvandring. Många söker sig en framtid och har tappat hoppet när krigen pågår i åratal. Det är förståeligt.

För Kristdemokraterna är det självklart att människor ska kunna söka asyl. Men samtidigt måste vi ha kontroll över vilka som kommer in i EU och åstadkomma en rimlig fördelning av människor över Europa. Sverige har öppnat sitt hjärta för många, men vi kan inte ensamt göra det. Det måste ligga i hela EU:s intresse att svara upp mot både utmaningar och möjligheter med de flyktingar som kommer till EU:s gränser.

Désirée Pethrus, riksdagsledamot (KD) och gruppledare i EU-nämnden
Caroline Szyber, riksdagsledamot (KD) och ersättare i EU-nämnden

– See more at: http://www.europaportalen.se/2015/11/lofven-maste-sta-upp-dublinforordningen-pa-eu-toppmote#sthash.vc8bZlGS.dpuf

 

Var social, dela med dig!
, ,