Bekämpa anledningen till att människor flyr

Islamistisk terror är ett hot mot hela vårt öppna och fria samhälle. Vi måste, inte bara i ord utan också i handling, stå upp för våra ideal, de värderingar som byggt ett land vi är stolta över.

Många av de som söker sig till vårt land idag flyr på grund av IS härjningar i Syrien. Människor dödas, barn och kvinnor utsätts för övergrepp och miljontals drivs från sina hem. Vi måste ge en fristad till de som flyr det brutala våldet men också hindra terrorns framfart.
Vi kristdemokrater vet att ett ordnat och rättssäkert mottagningssystem är det som tjänar enskilda människor och vårt land allra bäst. Detta har vi påpekat sedan länge och presenterade för ett år sedan förslag för att bättre möta flyktingutmaningarna, som redan då blev alltmer uppenbara.

Sverige har tagit ett stort ansvar i den humanitära katastrof som pågår. Det är vi stolta över. Men sedan några månader tillbaka är trycket på det svenska asylmottagningssystemet oerhört högt. Migrationsverket varnar för att Sverige inte längre kan garantera boenden för asylsökanden. Tiden att behandla asylansökningar ökar och kan ta över ett år innan en asylsökande får besked. IVO, Inspektionen för vård- och omsorg, varnar för att socialtjänsten inte hinner med andra delar av sin verksamhet. Det är ett ohållbart läge.

Att regeringen nu tar situationen på allvar är helt nödvändigt. Därför är det bra att gränskontroller införts och att regeringen nu aviserat ytterligare åtgärder som kan minska trycket mot Sveriges flyktingmottagning.

Men vi behöver också åtgärder som ökar kapaciteten att kunna ge besked till asylsökande snabbare. Vi föreslår så kallade asylansökningsområden för att få en snabbare registrering och vi föreslår att de som saknar asylskäl snabbare ska avvisas. Därtill behöver vi stärka skolan och socialtjänsten, och de som kommer hit måste få tak över huvudet.

Vi behöver också bekämpa anledningarna till att människor behöver fly. Vi behöver vara beredda att bistå på det sätt vi kan för att bekämpa terrorn och IS härjningar i Syrien. Över 300 personer från Sverige har också rest till Syrien för att kriga för IS/Deash och en del av dem återvänder. Dessa människor utgör en risk för samhället, varför det även här krävs kraftfullare åtgärder från regeringen.

Sverige är byggt på frihetliga värden som värnar människovärdet. Ska vi fortsätta att vara ett land som förknippas med demokrati, frihet och rätten att söka asyl behöver vi säkerställa att vi har ett flyktingmottagande med både hjärta och hjärna, och att vi med bestämdhet bekämpar terrorismen.

Var social, dela med dig!
, ,