KU-anmäler Margot Wallström

Igår lämnade jag in min första KU-anmälan, en mot Margot Wallström.

– Jag ser mycket allvarligt på det här och vill att KU utreder vad Margot Wallströms boendesituation betytt för hennes roll som minister.

Det säger Caroline Szyber efter att ha bett konstitutionsutskottet utreda huruvida Margot Wallström försatt sig i ett beroende gentemot fackförbundet Kommunal utifrån sin boendesituation.

– Regeringen tar kollektiva beslut vilket gör att varje medlem i regeringen har ett direkt inflytande över beslut som har stor betydelse för Kommunal. Som utrikesminister är dessutom Margot Wallströms inflytande speciellt i relation till den internationella verksamhet Kommunal bedriver.

– Det jag har hört Margot Wallström försöka förklara väcker mer frågor än svar. Det framkommer också nya uppgifter löpande, som att lägenheten varit knuten till hennes tjänst direkt. Det behövs en grundläggande genomlysning av vad som skett.

– Jag som verkar i bostadspolitiken vet att på bostadsmarknaden är en tvåa på 89 kvadrat i innerstan inte något man bara får utifrån god vilja. Så många måste idag tacka nej till studier och arbete i Stockholm under tiden som utrikesministern får en lägenhet på exklusiv adress, avslutar Caroline Szyber.

KU-anmälan:

Till Konstitutionsutskottet 2016-01-18

Anmälan

Konstitutionsutskottet bör granska om utrikesminister Margot Wallström försatt sig i ett beroende till ett fackförbund genom sin boendesituation och därigenom handlat på ett sådant sätt som kan rubba förtroendet för henne (RF 6:2)

Bakgrund

Den 15 januari blev det känt att Kommunals ordförande Annelie Nordström ordnat en hyreslägenhet i en av Kommunals fastigheter i Stockholms innerstad åt Margot Wallström. Wallström anklagar Nordström för att ha ljugit om villkoren, medan Nordström säger att Wallström missförstått.

Institutet mot mutor vill ha utrett om det kan vara ett mutbrott.

Som utrikesminister är Margot Wallström del av regeringen och deltar i de kollektiva beslut regeringen fattar och vars beslut Kommunal påverkas av för sin verksamhet. Som utrikesminister är dessutom Margot Wallströms inflytande speciellt i relation till den internationella verksamhet Kommunal bedriver. De uppgifter som inkommit om att lägenheten är knuten till Margot Wallström tjänst, där avtalet kan sägas upp om statsrådsuppdraget upphört gör också lägenheten direkt kopplad till Margot Wallströms ministervärv.

En lägenhet i ett centralt läge i Stockholm innebär för de flesta en lång kötid. För en hyreslägenhet i ett äldre bestånd i Stockholms bostadsförmedling är kötiden 15,2 års kötid i medeltal. Den längsta kötiden var 30,4 år och den kortaste 0,9 år 2015. För innerstaden beräknas kötiderna vara som längst.

Den 31 december 2015 stod omkring 516 000 personer i kö hos Stockholms bostadsförmedling (Stockholms bostadsförmedling).

Caroline Szyber
riksdagsledamot Kristdemokraterna

Uppdatering:
Smålandsposten skriver om min KU-anmälan, SVT, SvD,
Min KU anmälan av Wallströms bostadsaffär uppmärksammas nu även i utländska medier igår i finska, idag amerikansk press.
Institutet Mot Mutor skriver också bra.

Var social, dela med dig!
,