Plötsligt händer det… regeringen bjöd in till samtal

Så ryktet jag hörde att regeringen bjuda in till förhandlingar om bostadspolitiken stämde och presenterades på DN debatt. Tycker det är bra de bjuder in, på tiden! Att de förstår att det är dags att börja samtala istället för att hoppas på sina subventioner. KD har efterlyst samtalen, förhoppningen är nu att de blir substantiella och leder framåt. Jag skrev själv redan förra året på DN debatt om vikten av att få en långsiktighet och att det krävdes samtal över blocken. Det som är viktigt är att det tas ett helhetsgrepp.

Delar i artikeln är väldigt mycket fluff så allt handlar om öppenhet i förhandlingar framöver. Likaså behövs mer konkretion inför samtalen. Återigen och det kan inte upprepas nog det är viktigt med helhetsgrepp. Oroad hur frågor tidigare isolerats. En del intressant ex frångå kommunernas planmonopol genom regionala eller nationella krav. Gäller dock våga löpa linan ut i förhandlingar.

Några kommentarer utöver det om artikeln; regeringen bryter ett vallöfte och försämrar rot för att subventionera byggbranschen. Det kommer inte att leda rätt. Regeringen vill prata upp bostadsbyggandet eller subventionera fram det finansierat av skattehöjningar inom bostadssektorn. Vi tror på att få till stånd en fungerande bygg- och bostadsmarknad inte statliga interventioner som historiskt visat sig misslyckas.

I artikeln skryter regeringen om att bostadsbyggandet just nu är mycket högt. Det är korrekt. Det är glädjande att bostadsbyggandet just nu är högre än på länge, om än inte tillräckligt högt. Bostadsbyggandet är inget som ändras snabbt och vi bedömer att det positiva vi nu ser är effekter av de reformer som genomfördes och initierades av den förra regeringen. Rimligen är det en effekt av de reformer som de kristdemokratiska statsråden Odell och Attefall genomfört. Man t.o.m. nämner buller och förkortning av planprocess. Arbete vi initierade och nuvarande regeringen mest trubbat av. Så frågan är om regeringen kommer att vilja flytta positionerna bortom delar av Attefalls utredningar? och MP som säger nej till de mest förenklingar bara Vänstern som sagt nej till fler. V som ville gå ännu försiktigare fram med buller något för övrigt också MP ville men gick med halvvägs. Så – upp till bevis.

Gällande finansiering talas det gång på gång om största bostadspolitiska satsningen på 20 år. Med detta avses införandet av subventioner vilket uteslutande betalas med ett löftesbrott (försämringen av rot). Subventionerna är skadliga för byggbranschen och styr byggandet till vad politiker vill och inte hushållens boendepreferenser. Utöver det talades fluffigt om rörlighet dvs. flyttskatter, vad exakt regeringen hade för tankar var rätt vagt. Översyn utlovas. När det gäller Öka byggkapaciteten så stämmer det att det behövs fler byggjobbare. Typgodkända hus är en väg framåt och något som även togs upp av Konkurrensutredningen min enda tanke är låt byggbranschen sköta det.

Var social, dela med dig!
,